Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Thông tin cần biết

Hướng dẫn đăng ký kinh doanh ngành, nghề tư vấn pháp luật, dịch vụ pháp lý

VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ KINH DOANH NGÀNH, NGHỀ TƯ VẤN PHÁP LUẬT, DỊCH VỤ PHÁP LÝ

  Thực hiện theo văn bản hướng dẫn số 4750/BKHĐT-ĐKKD ngày 23/7/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc đăng ký kinh doanh ngành, nghề tư vấn pháp luật, dịch vụ pháp lý, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông tin đến quý doanh nghiệp, nhà đầu tư như sau:

1.Đối với ngành, nghề kinh doanh “tham gia tố tụng”, “đại diện ngoài tố tụng cho khách hàng”

Trường hợp doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề “Hoạt động đại diện, tư vấn pháp luật” (thuộc mã ngành 69101 theo Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam), bao gồm hoạt động “tham gia tố tụng”, “đại diện ngoài tố tụng cho khách hàng” thì phải đảm bảo đủ điều kiện theo quy định của Luật Luật sư và Nghị quyết số 65/2006/NQ-QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc hội về thi hành Luật Luật sư, không thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp đối với mã ngành này theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành tại Cơ quan đăng ký kinh doanh.

2.Đối với ngành, nghề kinh doanh “tư vấn pháp luật”, “dịch vụ pháp lý”

-Trường hợp doanh nghiệp đăng ký kinh doanh ngành, nghề bao gồm cụm từ  “tư vấn pháp luật”, “dịch vụ pháp lý” thì phải đảm bảo đủ điều kiện theo quy định của Luật Luật sư và Nghị quyết số 65/2006/NQ-QH11, không thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp đối với mã ngành, nghề này theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành tại Cơ quan đăng ký kinh doanh.

-Trường hợp doanh nghiệp đăng ký kinh doanh hoạt động tư vấn và dịch vụ khác mà ngành, nghề kinh doanh không bao gồm cụm từ  “tư vấn pháp luật”, “dịch vụ pháp lý” (ví dụ: tư vấn tài chính, tư vấn thuế, tư vấn đăng ký doanh nghiệp, tư vấn du học, dịch vụ xin visa, giấy phép lao động, thẻ tạm trú cho người nước ngoài…) thì thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành tại Cơ quan đăng ký kinh doanh.

3.Đối với các doanh nghiệp đã được Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Luật Doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề có cụm từ “tư vấn pháp luật”, “dịch vụ pháp lý”, “tham gia tố tụng”, “đại diện ngoài tố tụng” thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Luật sư, doanh nghiệp có trách nhiệm đảm bảo đủ điều kiện theo quy định của Luật Luật sư và thực hiện đăng ký lại tại Sở Tư pháp theo đúng quy định của Luật Luật sư và  Nghị quyết số 65/2006/NQ-QH11.

Trân trọng thông báo!


Số lượt người xem: 1446Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
LIÊN KẾT WEB