Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Thông tin cần biết

Thông tin liên hệ

 

 

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CÓ THẨM QUYỀN

 

Stt

 

Họ và tên

 

Chức vụ

 

Số điện thoại

 

Email

 

BAN GIÁM ĐỐC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

1

Bà Lê Thị Huỳnh Mai

Giám đốc Sở

(028) 38.249.356

lthmai.skhdt@tphcm.gov.vn

2

Ông Nguyễn Trung Anh

Phó Giám đốc Sở

(028) 38.297.820

ngtanh.skhdt@tphcm.gov.vn

3

Ông Trần Anh Tuấn

Phó Giám đốc Sở

(028) 38.295.710

tatuan.skhdt@tphcm.gov.vn

 

LÃNH ĐẠO CÁC PHÒNG, BAN

1

Bà Nguyễn Thị Thanh Nguyệt

Chánh văn phòng

(028) 38.293.174

nttnguyet.skhdt@tphcm.gov.vn

2

Ông Lê Như Hải Long

Trưởng phòng Tổng hợp, Quy hoạch

(028) 38.291.839

lnhlong.skhdt@tphcm.gov.vn

3

Ông Phạm Trung Kiên

Trưởng phòng Kinh tế đối ngoại

 

ptkien.skhdt@tphcm.gov.vn

4

Ông Đào Minh Chánh

Trưởng phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư

(028) 38.299.194

dmchanh.skhdt@tphcm.gov.vn

5

Ông Đỗ Anh Tuấn

Trưởng phòng Kinh tế ngành

(028) 38.298.198

datuan.skhdt@tphcm.gov.vn

6

Ông Trần Bạch Ngọc

Trưởng phòng Hợp tác công - tư

(028) 38.238.988

tbngoc.skhdt@tphcm.gov.vn

7

Ông Phan Thanh Luyến

Chánh Thanh tra

(028) 38.258.892

ptluyen.skhdt@tphcm.gov.vn

8

Bà Nguyễn Thanh Ngọc

Trưởng phòng Khoa giáo, Văn xã

(028) 38.294.099

ntngoc.skhdt@tphcm.gov.vn

9

Bà Nguyễn Thị Mai Trinh

Quyền Trưởng phòng Đăng ký Kinh doanh

(028) 38.297.833

ntmtrinh.skhdt@tphcm.gov.vn

10

Bà Tô Thị Kim Thoa

Quyền Trưởng phòng Doanh nghiệp, kinh tế  tập thể và tư nhân

(028) 38.238.988

ttkthoa.skhdt@tphcm.gov.vn


Số lượt người xem: 21662Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
LIÊN KẾT WEB