Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Thông tin cần biết

Thông tin liên hệ

 

 

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC LÃNH ĐẠO SỞ VÀ LÃNH ĐẠO

CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN THUỘC SỞ

 

Stt

 

Họ và tên

 

Chức vụ

 

Số điện thoại

 

Email

 

BAN GIÁM ĐỐC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

1

Bà Lê Thị Huỳnh Mai

Giám đốc Sở

(028) 38.249.356

lthmai.skhdt@tphcm.gov.vn

2

Ông Nguyễn Trung Anh

Phó Giám đốc Sở

(028) 38.293.174

ngtanh.skhdt@tphcm.gov.vn

3

Ông Trần Anh Tuấn

Phó Giám đốc Sở

(028) 38.295.710

tatuan.skhdt@tphcm.gov.vn

4 Ông Đào Minh Chánh Phó Giám đốc Sở (028) 38.272.190 dmchanh.skhdt@tphcm.gov.vn

 

LÃNH ĐẠO CÁC PHÒNG, BAN

1

Bà Nguyễn Thị Thanh Nguyệt

Chánh Văn phòng

(028) 38.293.174

nttnguyet.skhdt@tphcm.gov.vn

2

Ông Phạm Trung Kiên

Trưởng phòng Tổng hợp, Quy hoạch

(028) 38.291.839

ptkien.skhdt@tphcm.gov.vn

3

Ông Đỗ Anh Tuấn

Trưởng phòng Kinh tế ngành

(028) 38.298.198

datuan.skhdt@tphcm.gov.vn

4

Ông Trần Bạch Ngọc

Trưởng phòng Hợp tác công - tư

(028) 38.290.199

tbngoc.skhdt@tphcm.gov.vn

5

Ông Phan Thanh Luyến

Chánh Thanh tra

(028) 38.258.892

ptluyen.skhdt@tphcm.gov.vn

6

Ông Lê Như Hải Long

Trưởng phòng Khoa giáo, Văn xã

(028) 38.294.099

lnhlong.skhdt@tphcm.gov.vn

7

Bà Nguyễn Thị Mai Trinh

Trưởng phòng Đăng ký Kinh doanh

(028) 38.297.833

ntmtrinh.skhdt@tphcm.gov.vn

8

Bà Tô Thị Kim Thoa

Trưởng phòng Doanh nghiệp, kinh tế  tập thể và tư nhân

(028) 38.238.988

ttkthoa.skhdt@tphcm.gov.vn

9
Ông Phạm Tuấn Anh Phó Trưởng phòng Kinh tế đối ngoại (028) 38.227.495 ptuananh.skhdt@tphcm.gov.vn
10 Ông Nguyễn Tuấn Anh Phó Trưởng phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư (028) 38.299.194 ntuananh.skhdt@tphcm.gov.vn

 

 - Số điện thoại Văn thư: (028) 38.293.174


Số lượt người xem: 44646Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
LIÊN KẾT WEB