Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Thông tin cần biết

Về việc giải quyết các thủ tục hành chính về đầu tư thông qua bưu điện

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, Sở Kế hoạch và Đầu tư kính thông báo đến quý doanh nghiệp, nhà đầu tư và người dân (sau đây gọi tắt là Nhà đầu tư) về việc giải quyết các thủ tục hành chính về đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư như sau:

 

1. Đối với hồ sơ đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài và hồ sơ đăng ký cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

Hiện nay, Sở đã triển khai Hệ thống đăng ký đầu tư trực tuyến để giải quyết các thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài và  cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Do đó, đề nghị truy cập Hệ thống tại đường dẫn http://120.72.100.66/vie/webappDN/TNHHCPQM/index_gopvon.asp (hoặc quét mã QR Code hình dưới) để thực hiện việc khai hồ sơ trực tuyến.


Sau khi hồ sơ trực tuyến đã duyệt, đề nghị liên hệ Bưu điện Thành phố Hồ Chí Minh (gọi tắt là Bưu điện) để đăng ký dịch vụ nhận và chuyển phát hồ sơ thông qua bưu điện, cụ thể cách thức thực hiện như sau :

 

1.1. Về nộp hồ sơ: Nhà đầu tư liên hệ Bưu điện để trực tiếp trao bộ hồ sơ hoàn chỉnh, kèm Giấy ủy quyền để Bưu điện đến nộp tại Phòng Kinh tế đối ngoại – Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Lưu ý: Giấy ủy quyền của Nhà đầu tư  phải nêu rõ các thông tin: tên/số điện thoại/địa chỉ của người chịu trách nhiệm về hồ sơ; tên doanh nghiệp/tên dự án của hồ sơ; ghi rõ nội dung công việc ủy quyền cho Bưu điện (nộp hồ sơ đăng ký đầu tư….).

Sau khi Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận hồ sơ từ Bưu điện sẽ phát hành Biên nhận hồ sơ và gửi Biên nhận hồ sơ qua địa chỉ email kê khai tại Giấy ủy quyền cho Bưu điện. Nhà đầu tư  theo dõi email để cập nhật thông tin về tình hình xử lý hồ sơ.

1.2. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, Phòng Kinh tế đối ngoại – Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo bằng cách gửi các văn bản liên quan cho Nhà đầu tư qua địa chỉ email đã kê khai.

Nhà đầu tư có trách nhiệm hoàn tất hồ sơ theo văn bản thông báo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, liên hệ Bưu điện để trực tiếp trao bộ hồ sơ hoàn chỉnh, kèm Giấy ủy quyền để Bưu điện đến nộp tại Phòng Kinh tế đối ngoại – Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Lưu ý: Giấy ủy quyền của Nhà đầu tư phải nêu rõ nội dung công việc ủy quyền cho Bưu điện (nộp bổ sung theo công văn…. cho hồ sơ có số biên nhận… ).

Biên nhận mới sẽ tiếp tục được gửi qua địa chỉ email đã kê khai để Nhà đầu tư được biết.

1.3. Về nhận kết quả:

Khi hồ sơ của Nhà đầu tư đã có kết quả giải quyết, Nhà đầu tư sẽ nhận được thông báo qua địa chỉ email đã kê khai.

Khi đó, Nhà đầu tư liên hệ Bưu điện để mang Giấy ủy quyền của Nhà đầu tư đến Phòng Kinh tế đối ngoại – Sở Kế hoạch và Đầu tư để nhận kết quả và trao trực tiếp cho Nhà đầu tư.

Lưu ý: Giấy ủy quyền của Nhà đầu tư phải nêu rõ nội dung công việc ủy quyền cho Bưu điện (lấy kết của hồ sơ có số biên nhận ….).

* Để tạo thuận lợi cho Nhà đầu tư và giảm bớt chi phí thực hiện thủ tục, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với Bưu điện Thành phố có chính sách giảm giá cước 20% đối với các dịch vụ nộp hồ sơ và trả kết quả đăng ký đầu tư.

2. Đối với các hồ sơ đăng ký đầu tư khác (điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, hồ sơ quyết định chủ trương đầu tư,…).

Đề nghị Nhà đầu tư tham khảo quy định về trình tự thủ tục hồ sơ được đăng tải tại website của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại đường dẫn  

http://www.dpi.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dkdt/lists/posts/post.aspx?CategoryId=3&ItemID=159&PublishedDate=2016-04-22T08:55:00
hoặc quét mã QR code theo hình dưới:

 


  

Nhà đầu tư hoàn tất hồ sơ và liên hệ Bưu điện để đăng ký thực hiện dịch vụ nhận và chuyển phát hồ sơ thông qua bưu điện như tại mục 1 nêu trên.  

Đối với hồ sơ điều chỉnh, tại mục 1.3, đề nghị Nhà đầu tư chuẩn bị sẵn Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cũ. Nhà đầu tư liên hệ Bưu điện để mang Giấy ủy quyền và Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cũ của Nhà đầu tư đến Phòng Kinh tế đối ngoại – Sở Kế hoạch và Đầu tư để nhận kết quả và trao trực tiếp cho Nhà đầu tư.  

3. Đối với trường hợp đã nộp hồ sơ và hiện đã đến ngày nhận kết quả:  

Trường hợp Nhà đầu tư có nhu cầu nhận kết quả đối với các hồ sơ có ngày hẹn trả kết quả trong thời gian 01-15/04/2020, Nhà đầu tư liên hệ Bưu điện để trao Giấy biên nhận, Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cũ (nếu có) và Giấy ủy quyền cho Bưu điện.  

Bưu điện sẽ liên hệ Sở Kế hoạch và Đầu tư để nhận kết quả tương tự mục 1.3 nêu trên.  

Sở Kế hoạch và Đầu tư rất mong nhận được sự hợp tác và hỗ trợ của quý Nhà đầu tư.

 

* Nhà đầu tư liên hệ số hotline của Bưu điện (điện thoại 089.6162.089) để được tư vấn nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại nhà".

Công văn của Bưu điện đính kèm.Số lượt người xem: 4840Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
LIÊN KẾT WEB