Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Thông tin cần biết

Kế hoạch Triển khai thực hiện các giải pháp hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp theo Quyết định số 3907/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được phân công tại Quyết định số 3907/QĐ-UBND ngày 01 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đến năm 2020. Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng Kế hoạch Số 6782A/KH-SKHĐT ngày 8/8/2016 (File đính kèm) về việc Triển khai thực hiện các giải pháp hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp.


Số lượt người xem: 214Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
LIÊN KẾT WEB