Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Thông tin cần biết

Thành phố tập trung thực hiện chính sách hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp

Ngày 01 tháng 8 năm 2016, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 3907/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 với mục tiêu cụ thể “Đến năm 2020, xây dựng doanh nghiệp thành phố có năng lực cạnh tranh, phát triển bền vững, có ít nhất 500.000 doanh nghiệp hoạt động, trong đó có các doanh nghiệp có quy mô lớn, nguồn lực mạnh. Khu vực tư nhân đóng góp khoảng 65% GRDP, khoảng 64% tổng vốn đầu tư toàn xã hội. Năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) đóng góp khoảng 36% trở lên. Năng suất lao động xã hội tăng khoảng 6,5%/năm. Hàng năm, có khoảng 30 - 35% doanh nghiệp thành phố có hoạt động đổi mới sáng tạo”. Kế hoạch cũng xác định rõ các giải pháp, phân công nhiệm vụ các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, các đơn vị có liên quan thực hiện nhằm hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, đặt được mục tiêu đề ra với các nhiệm vụ chính như sau:

-       Cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

-       Tạo môi trường thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo.

-       Bảo đảm quyền kinh doanh, quyền bình đẳng tiếp cận nguồn lực và cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp.

-       Giảm chi phí kinh doanh cho doanh nghiệp.

-       Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp

Trên cơ sở các nhiệm vụ được phân công, các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, các đơn vị có liên quan phải chủ động nghiên cứu, tham mưu các chính sách, chủ trương có ý nghĩa thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế để hoàn thành nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp phát triển./.

(Đính kèm Quyết định số 3907/QĐ-UBND ngày 01 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đến năm 2020)


Số lượt người xem: 1479Bản in Quay lại

    TIN MỚI HƠN

    Xem theo ngày:
    LIÊN KẾT WEB