Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Thông tin cần biết

Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2017

Triển khai chỉ thị tại Công văn số 5281/BKHĐT-HTX ngày 07 tháng 7 năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2017(đính kèm Đề cương hướng dẫn Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2017); Công văn 6753/VP-CNN ngày 13 tháng 07 năm 2016 của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2017 theo yêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các đơn vị căn cứ và chức năng, nhiệm vụ, nội dung phát triển của từng ngành và từng địa phương có báo cáo về tình hình phát triển kinh tế tập thể năm 2016 và đề xuất nội dung xây dựng kế hoạch phát triển năm 2017 trước ngày 25 tháng 7 năm 2016 theo đường công văn và thư điện tử: kinhte.skhdt@tphcm.gov.vn để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố và Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo yêu cầu.

Công văn hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và văn bản của thành phố:

- Công văn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- Công văn của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành Phố.

- Công văn của Sở Kế hoạch và Đầu tư (đính kèm Dự thảo đề cương hướng dẫn Xây dựng kế hoạch kinh tế tập thể năm 2017 và phụ lục bảng biểu)


Số lượt người xem: 1077Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
LIÊN KẾT WEB