Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Thông tin cần biết

TÌNH HÌNH ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP THÁNG 06-2016

Trong tháng 06/2016, số doanh nghiệp được thành lập mới là 3.144 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là 29.852 tỷ đồng (tăng 17 % về số doanh nghiệp và tăng 99,67% về số vốn đăng ký so với tháng 06 năm 2015). So với cả nước số doanh nghiệp thành lập trong tháng 06 của thành phố Hồ Chí Minh chiếm 32,21% cả nước.

Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong tháng 06 đạt 9,5 tỷ đồng/1 doanh nghiệp, tăng 58,53% so với cùng kỳ.

 

 

Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động trong tháng 06 là 315 doanh nghiệp, tăng 44,45% so với cùng kỳ.

Số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có đăng ký là 515 doanh nghiệp chiếm 9,6% tổng số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động của cả nước. Số doanh nghiệp đăng ký quay trở lại hoạt động là 736 doanh nghiệp.

 

SỐ LIỆU THỐNG KÊ DOANH NGHIỆP

Tháng 06/2016 Cả nước TPHCM % so với
cả nước
Tổng số DN thành lập mới      9,761      3,144         32.21
Tổng số vốn đăng ký (tỷ đồng)    78,299    29,852         38.13
Tổng số lao động đăng ký  113,156    27,747         24.52
Tổng số DN hoàn tất thủ tục giải thể         864         315         36.46
Tổng số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động      5,365         515           9.60
Tổng số DN quay trở lại hoạt động      1,903         736         38.68

 


Số lượt người xem: 489Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
LIÊN KẾT WEB