Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Thông tin cần biết

TÌNH HÌNH THU HÚT ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI THÁNG 01/2016 – 04/2016

1. SỐ LIỆU ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI THÁNG 01/2016 – 04/2016

Tổng vốn đăng ký

- Đăng ký cấp mới: 244,76 triệu USD

- Đăng ký tăng thêm: 165,38 triệu USD

Tổng số dự án

- Tổng dự án cấp mới: 251 dự án

- Tổng dự án tăng thêm: 46 dự án

2. CÔNG TÁC XÚC TIẾN ĐẦU TƯ:

- Tiếp các đoàn khách quốc tế đến làm việc tại Sở để tìm hiểu môi trường đầu tư và thủ tục đầu tư với tổng số khoảng 20 đoàn khách, trung bình 05 người/đoàn.

- Tiếp và trao đổi thông tin liên quan đến công tác xúc tiến đầu tư: 05 lượt khách/ngày, 05 văn bản đến/ngày.

- Giải đáp các thắc mắc của Nhà đầu tư/Doanh nghiệp qua hệ thống thư điện tử của Sở là: 07; hệ thống đối thoại doanh nghiệp của Thành phố là: 03; qua đường văn thư là: 13.

- Hướng dẫn trực tiếp tại bộ phận hướng dẫn của Phòng Đăng ký Đầu tư: khoảng 60 lượt khách/ngày, trong đó: 50 lượt khách hỏi về thủ tục đăng ký đầu tư, 10 lượt khách hỏi về thủ tục cấp thẻ doanh nhân APEC.

 

1. Tình hình thu hút vốn đầu tư nước ngoài:

1.1. Tình hình thu hút vốn đầu tư nước ngoài trong 04 tháng năm 2016 (từ ngày 01/01/2016 đến ngày 30/04/2016):

Theo số liệu của hệ thống thông tin về Đầu tư nước ngoài, tính đến ngày 30 tháng 04 năm 2016, Thành phố Hồ Chí Minh có 251 dự án mới được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn đăng ký là 244,76 triệu USD (bằng 38,72% số dự án so với cùng kỳ 2015) và có 46 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm là 165,38 triệu USD (bằng 76,13% tổng vốn đầu tư tăng thêm so với cùng kỳ 2015).

Như vậy, kể cả vốn đăng ký cấp mới và vốn đầu tư tăng thêm, tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 410,147 triệu USD, đạt 48,28% so với cùng kỳ năm 2015.

 

a. Theo lĩnh vực đầu tư:

Trong năm, tính đến tháng 03, nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 10 ngành lĩnh vực, trong đó lĩnh vực Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác là lĩnh vực thu hút được nhiều sự quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài với 99 dự án đầu tư đăng ký mới, tổng số vốn cấp mới là 112,86 triệu USD, chiếm đến 46,11% tổng vốn đầu tư đăng ký. Lĩnh vực Công nghiệp chế biến, chế tạo đứng thứ hai với 15 dự án cấp mới, tổng vốn đăng ký cấp mới là 60,63 triệu USD, chiếm gần 24,77% tổng vốn đầu tư đăng ký. Với 35 dự án lớn tổng vốn đầu tư 28,71 triệu USD, lĩnh vực Thông tin và truyền thông đứng thứ ba, chiếm 11,73% tổng vốn đầu tư đăng ký mới.

Chi tiết tình hình đầu tư nước ngoài tại Thành phố Hồ Chí Minh trong 03 tháng đầu năm 2016 theo lĩnh vực hoạt động:

Số TT

Ngành nghề/Lĩnh vực hoạt động

 Số dự án

Tỷ lệ % số dự án

  Vốn đầu tư (USD)              

Tỷ lệ % vốn đầu tư

1

Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy

99

39,44

112.864.660

46,11

2

Công nghiệp chế biến, chế tạo

15

5,98

60.632.402

24,77

3

Thông tin và truyền thông

35

13,94

28.715.844

11,73

4

Hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ

46

18,33

11.317.998

4,62

5

Dịch vụ lưu trú và ăn uống

10

3,98

10.455.489

4,27

6

Hoạt động kinh doanh bất động sản

5

1,99

9.505.070

3,88

7

Vận tải kho bãi

19

7,57

5.556.963

2,27

8

Giáo dục và đào tạo

10

3,98

2.619.318

1,07

9

Xây dựng

6

2,39

2.277.535

0,93

10

Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ

4

1,59

610.000

0,25

11

Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội

2

0,80

210.000

0,09

Tổng cộng

251

100

244.765.279

100

 

b. Theo đối tác đầu tư:

Trong năm, tính đến tháng 04, có 33 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Thành phố. Nhật Bản dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới là 75,67 triệu USD, chiếm 30,92% tổng vốn đầu tư vào Thành phố; Singapore đứng vị trí thứ hai với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới là 61,49 triệu USD, chiếm 25,13% tổng vốn đầu tư; Hàn Quốc đứng vị trí thứ ba với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 28,19 triệu USD, chiếm 11,52% tổng vốn đầu tư.

Chi tiết 10 quốc gia/vùng lãnh thổ đứng đầu về giá trị vốn đầu tư nước ngoài tại Thành phố Hồ Chí Minh trong 4 tháng đầu năm 2016:

Số TT

Quốc gia/Vùng lãnh thổ

Số dự án

Tỷ lệ % số dự án

   Vốn đầu tư (USD)    

Tỷ lệ % vốn đầu tư

1

Nhật Bản

42

16,73

75.671.083

30,92

2

Singapore

34

13,55

61.499.952

25,13

3

Hàn Quốc

48

19,12

28.193.580

11,52

4

Malaysia

9

3,59

23.480.909

9,59

5

Hà Lan

4

1,59

13.650.000

5,58

6

Indonesia

2

0,80

8.676.800

3,54

7

Thái Lan

8

3,19

6.927.519

2,83

8

Trung Quốc

16

6,37

5.549.226

2,27

9

Cayman Islands

3

1,20

4.901.836

2,00

10

Pháp

8

3,19

3.985.140

1,63

 

c. Theo quận/huyện nơi thực hiện dự án:

Trong năm, tính đến tháng 4, khu vực Quận 1 là khu vực thu hút được nhiều dự án đầu tư nhất trên địa bàn Thành phố với 95 dự án, tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới là 69,15 triệu USD, chiếm 28,25% tổng vốn đầu tư vào Thành phố; Quận 7 đứng vị trí thứ hai với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới là 45,87 triệu USD, chiếm 18,74% tổng vốn đầu tư; huyện Củ Chi đứng vị trí thứ ba với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới là 35,5 triệu USD, chiếm 14,5% tổng vốn đầu tư. Chi tiết theo bảng:

Số TT

Quận/Huyện

 Số dự án

Tỷ lệ % số dự án

 Vốn đầu tư (USD)               

Tỷ lệ % vốn đầu tư

1

Quận 1

95

37,85

69.157.604

28,25

2

Quận 7

24

9,56

45.876.150

18,74

3

Huyện Củ Chi

1

0,40

35.500.000

14,50

4

Quận 9

6

2,39

22.994.445

9,39

5

Quận Tân Bình

24

9,56

10.713.548

4,38

6

Quận 10

8

3,19

10.569.264

4,32

7

Quận Phú Nhuận

9

3,59

10.236.162

4,18

8

Quận Bình Tân

8

3,19

9.911.007

4,05

9

Quận Gò Vấp

5

1,99

9.282.080

3,79

10

Quận 3

17

6,77

4.792.026

1,96

11

Quận 11

3

1,20

4.781.619

1,95

12

Quận Bình Thạnh

19

7,57

4.265.500

1,74

13

Quận 2

8

3,19

1.924.444

0,79

14

Huyện Bình Chánh

5

1,99

1.776.063

0,73

15

Quận 8

2

0,80

939.091

0,38

16

Quận Tân Phú

4

1,59

774.500

0,32

17

Quận 12

4

1,59

462.985

0,19

18

Huyện Hóc Môn

3

1,20

251.591

0,10

19

Quận 4

3

1,20

214.200

0,09

20

Quận 6

1

0,40

200.000

0,08

21

Quận Thủ Đức

2

0,80

143.000

0,06

Tổng cộng

251

100

244.765.279

100

 

d. Giải thể, chấm dứt hoặc tạm ngưng hoạt động:

Bên cạnh những dự án đầu tư mới và đầu tư mở rộng, tính từ đầu năm đến ngày 30/04/2016 toàn Thành phố có 15 dự án chuyển trụ sở đi tỉnh, thành phố khác hoặc đề nghị chấm dứt hoạt động với tổng vốn đầu tư 18,43 triệu đô-la Mỹ.

1.2. Tình hình thu hút vốn đầu tư nước ngoài lũy kế từ 1988 đến nay (từ ngày 01/01/1988 đến ngày 30/4/2016):

Trên địa bàn Thành phố hiện nay còn 6.085 dự án đầu tư nước ngoài còn hiệu lực, với tổng vốn đầu tư kể cả cấp mới và tăng vốn là 40,13 tỷ đô-la Mỹ. Trong đó, phân loại quốc tịch của Nhà đầu tư và ngành nghề/lĩnh vực hoạt động cụ thể như sau:

a.    Theo lĩnh vực đầu tư:

STT

Ngành nghề/lĩnh vực hoạt động

  Số dự án 

Tỷ lệ % số dự án

   Vốn đầu tư (triệu USD)  

Tỷ lệ % vốn đầu tư

1

Hoạt động kinh doanh bất động sản

262

4,31

14.021.699.925

34,94

2

Công nghiệp chế biến , chế tạo

1590

26,13

13.435.962.987

33,48

3

Giáo dục và đào tạo

120

1,97

3.731.724.799

9,30

4

Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác

1063

17,47

2.982.726.642

7,43

5

Thông tin và truyền thông 

923

15,17

1.488.920.159

3,71

6

Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ

1027

16,88

1.155.578.677

2,88

7

Xây dựng

481

7,90

990.278.342

2,47

8

Vận tải kho bãi

310

5,09

532.103.392

1,33

9

Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội

65

1,07

420.506.027

1,05

10

Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hoà không khí

5

0,08

329.345.000

0,82

11

Dịch vụ lưu trú và ăn uống

53

0,87

255.976.856

0,64

12

Nghệ thuật, vui chơi và giải trí

19

0,31

241.887.447

0,60

13

Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ

78

1,28

164.566.155

0,41

14

Cung cấp nước; hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải

12

0,20

141.957.411

0,35

15

Khai khoáng

9

0,15

129.906.600

0,32

16

Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm

13

0,21

38.675.888

0,10

17

Nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản

11

0,18

35.429.700

0,09

18

Hoạt động dịch vụ khác

42

0,69

30.228.214

0,08

19

Hoạt động làm thuê các công việc trong các hộ gia đình, sản xuất sản phẩm vật chất và dịch vụ tự tiêu dùng của hộ gia đình

2

0,03

5.320.000

0,01

Tổng cộng

6.085

100

40.132.794.221

100


b.    Theo đối tác đầu tư:

Số tt

Quốc gia/Vùng lãnh thổ

   Số dự án  

Tỷ lệ % số dự án

  Vốn đầu tư (USD) 

Tỷ lệ % vốn đầu tư

1

Singapore               

821

13,49

9.507.357.096

23,69

2

Malaysia                

216

3,55

5.858.731.038

14,60

3

British Virgin Islands

194

3,19

4.295.564.129

10,70

4

Hàn Quốc                

1.210

19,88

4.229.138.571

10,54

5

Trung Quốc (Hồng Kông)             

338

5,55

2.881.392.893

7,18

6

Nhật Bản                

877

14,41

2.873.046.878

7,16

7

Trung Quốc (Đài Loan)

458

7,53

1.901.461.187

4,74

8

Anh                      

115

1,89

1.753.085.159

4,37

9

Cayman Islands          

26

0,43

1.598.088.507

3,98

10

Pháp                    

180

2,96

841.614.085

2,10

 

1.3. Nhận xét chung:

Trong 04 tháng đầu năm, giá trị thu hút đầu tư kể cả cấp mới và tăng vốn đạt được 333,8 triệu đô-la Mỹ đạt 42,83% so với cùng kỳ năm 2015,

Một số dự án lớn, tiêu biểu mà thành phố đã thu hút được trong 03 tháng đầu năm là:

- Dự án CHI NHÁNH DÂY CÁP ĐIỆN XE Ô TÔ CÔNG TY TNHH YAZAKI EDS VIỆT NAM (35,5 triệu đô-la Mỹ), hoạt động lĩnh vực Công nghiệp chế biến, chế tạo;

- Dự án CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ LOTTE VIỆT NAM (25 triệu đô-la Mỹ), hoạt động Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác;

- Dự án AUREUMAEX PRECISION PLASTICS VIỆT NAM (21 triệu đô-la Mỹ), hoạt động lĩnh vực Công nghiệp chế biến, chế tạo.

 

2. Tình hình giải quyết thủ tục hành chính về đầu tư:

2.1. Về công tác xúc tiến đầu tư:

- Tiếp các đoàn khách quốc tế đến làm việc tại Sở để tìm hiểu môi trường đầu tư và thủ tục đầu tư với tổng số khoảng 9 đoàn khách, trung bình 8 người/đoàn.

- Tiếp và trao đổi thông tin liên quan đến công tác xúc tiến đầu tư: 5 lượt khách/ngày, 3 văn bản đến/ngày.

 

2.2. Công tác hướng dẫn, giải đáp thắc mắc liên quan đến thủ tục hành chính về đầu tư:

- Giải đáp các thắc mắc của Nhà đầu tư/Doanh nghiệp qua hệ thống thư điện tử của Sở là: 06 câu; hệ thống đối thoại doanh nghiệp của Thành phố là: 0 câu; qua đường văn thư là: 06 câu.

- Hướng dẫn trực tiếp tại bộ phận hướng dẫn của Phòng Đăng ký Đầu tư: khoảng 653 lượt khách/ngày, trong đó: 591 lượt khách hỏi về thủ tục đăng ký đầu tư, 62 lượt khách hỏi về thủ tục cấp thẻ doanh nhân APEC.


Số lượt người xem: 378Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
LIÊN KẾT WEB