Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Thông tin cần biết

THÔNG TIN TÌNH HÌNH ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP THÁNG 05-2016

Trong tháng 05/2016, số doanh nghiệp được thành lập mới là 3.179 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là 41.655 tỷ đồng (tăng 8,68 % về số doanh nghiệp và tăng 41,98% về số vốn đăng ký so với tháng 05 năm 2015). So với cả nước số doanh nghiệp thành lập trong tháng 05 của thành phố Hồ Chí Minh chiếm 31,73% cả nước.

Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong tháng 05 đạt 13,1 tỷ đồng/1 doanh nghiệp, tăng 30,63% so với cùng kỳ.

Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động trong tháng 05 là 327 doanh nghiệp, tăng 53,52% so với cùng kỳ.

Số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có đăng ký là 465 doanh nghiệp chiếm 11,06% tổng số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động của cả nước. Số doanh nghiệp đăng ký quay trở lại hoạt động là 850 doanh nghiệp.

BẢNG SỐ LIỆU THỐNG KÊ DOANH NGHIỆP

 

Tháng 05/2016 Cả nước TPHCM % so với
cả nước
Tổng số DN thành lập mới    10,019      3,179         31.73
Tổng số vốn đăng ký (tỷ đồng)  101,218    41,655         41.15
Tổng số lao động đăng ký  104,738    22,579         21.56
Tổng số DN hoàn tất thủ tục giải thể         884         327         36.99
Tổng số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động      4,204         465         11.06
Tổng số DN quay trở lại hoạt động      1,668         850         50.96

Số lượt người xem: 549Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
LIÊN KẾT WEB