Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Lịch trực tiếp công dân của ban giám đốc

Lịch lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư trực tiếp dân tháng 9 - 10/2012

 

Số TT

Ban Giám đốc

Sáng Thứ 4

1

Đ/c : Thái Văn Rê

19/9/2012

2

Đ/c : Thái Văn Rê

17/10/2012

 

Số TT

Ban Giám đốc

Chiều Thứ 2

Sáng Thứ 6

1

Đ/c : Võ Sĩ

03/9/2012

 

2

Đ/c : Nguyễn Thị Hữu Hòa

 

07/9/2012

3

Đ/c : Nguyễn Hoàng Minh

10/9/2012

 

4

Đ/c : Nguyễn Thị Hữu Hòa

 

14/9/2012

5

Đ/c : Lâm Nguyên Khôi

17/9/2012

 

6

Đ/c : Nguyễn Thị Hữu Hòa

 

21/9/2012

7

Đ/c : Lư Thanh Phong

24/9/2012

 

8

Đ/c : Nguyễn Thị Hữu Hòa

 

28/9/2012

9

Đ/c : Võ Sĩ

01/10/2012

 

10

Đ/c : Nguyễn Thị Hữu Hòa

 

05/10/2012

11

Đ/c : Nguyễn Hoàng Minh

08/10/2012

 

12

Đ/c : Nguyễn Thị Hữu Hòa

 

12/10/2012

13

Đ/c : Lâm Nguyên Khôi

15/10/2012

 

14

Đ/c : Nguyễn Thị Hữu Hòa

 

19/10/2012

15

Đ/c : Lư Thanh Phong

22/10/2012

 

16

Đ/c : Nguyễn Thị Hữu Hòa

 

26/10/2012

17

Đ/c : Võ Sĩ

29/10/2012

 

Điện thoại liên hệ : 38.272.191

Số lượt người xem: 300Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
LIÊN KẾT WEB