Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Lịch trực tiếp công dân của ban giám đốc

Lịch lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư trực tiếp dân quý 3/2022

 

TT

 

THỜI GIAN

 

HỌ VÀ TÊN

 

CHỨC VỤ

1

Thứ Sáu, ngày 01/07/2022

Nguyễn Trung Anh

Phó Giám đốc

2

Thứ Hai, ngày 04/07/2022

Đào Minh Chánh

Phó Giám đốc

3

Thứ Sáu, ngày 08/07/2022

Trần Anh Tuấn

Phó Giám đốc

4

Thứ Hai, ngày 11/07/2022

Nguyễn Trung Anh

Phó Giám đốc

5

Thứ Tư, ngày 13/07/2022

Lê Thị Huỳnh Mai

Giám đốc

6

Thứ Sáu, ngày 15/07/2022

Đào Minh Chánh

Phó Giám đốc

7

Thứ Hai, ngày 18/07/2022

Trần Anh Tuấn

Phó Giám đốc

8

Thứ Sáu, ngày 22/07/2022

Nguyễn Trung Anh

Phó Giám đốc

9

Thứ Hai, ngày 25/07/2022

Đào Minh Chánh

Phó Giám đốc

10

Thứ Sáu, ngày 29/07/2022

Trần Anh Tuấn

Phó Giám đốc

11

Thứ Hai, ngày 01/08/2022

Nguyễn Trung Anh

Phó Giám đốc

12

Thứ Sáu, ngày 05/08/2022

Đào Minh Chánh

Phó Giám đốc

13

Thứ Hai, ngày 08/08/2022

Trần Anh Tuấn

Phó Giám đốc

14

Thứ Tư, ngày 10/08/2022

Lê Thị Huỳnh Mai

Giám đốc

15

Thứ Sáu, ngày 12/08/2022

Nguyễn Trung Anh

Phó Giám đốc

16

Thứ Hai, ngày 15/08/2022

Đào Minh Chánh

Phó Giám đốc

17

Thứ Sáu, ngày 19/08/2022

Trần Anh Tuấn

Phó Giám đốc

18

Thứ Hai, ngày 22/08/2022

Nguyễn Trung Anh

Phó Giám đốc

19

Thứ Sáu, ngày 26/08/2022

Đào Minh Chánh

Phó Giám đốc

20

Thứ Hai, ngày 29/08/2022

Trần Anh Tuấn

Phó Giám đốc

21

Thứ Hai, ngày 05/09/2022

Nguyễn Trung Anh

Phó Giám đốc

22

Thứ Tư, ngày 07/09/2022

Lê Thị Huỳnh Mai

Giám đốc

23

Thứ Tư, ngày 09/09/2022

Đào Minh Chánh

Phó Giám đốc

24

Thứ Sáu, ngày 12/09/2022

Trần Anh Tuấn

Phó Giám đốc

25

Thứ Sáu, ngày 16/09/2022

Nguyễn Trung Anh

Phó Giám đốc

26

Thứ Hai, ngày 19/09/2022

Đào Minh Chánh

Phó Giám đốc

27

Thứ Sáu, ngày 23/09/2022

Trần Anh Tuấn

Phó Giám đốc

28

Thứ Hai, ngày 26/09/2022

Nguyễn Trung Anh

Phó Giám đốc

29

Thứ Sáu, ngày 30/09/2022

Đào Minh Chánh

Phó Giám đốc

 


Số lượt người xem: 200Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
LIÊN KẾT WEB