Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Lịch trực tiếp công dân của ban giám đốc

Lịch lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư trực tiếp dân quý 2/2022

 

 

TT

 

THỜI GIAN

 

HỌ VÀ TÊN

 

CHỨC VỤ

1

Thứ Sáu, 01/04/2022

Nguyễn Trung Anh

Phó Giám đốc

2

Thứ Hai, 04/04/2022

Đào Minh Chánh

Phó Giám đốc

3

Thứ Sáu, 08/04/2022

Trần Anh Tuấn

Phó Giám đốc

4

Thứ Tư, 13/04/2022

Lê Thị Huỳnh Mai

Giám đốc

5

Thứ Sáu, 15/04/2022

Nguyễn Trung Anh

Phó Giám đốc

6

Thứ Hai, 18/04/2022

Đào Minh Chánh

Phó Giám đốc

7

Thứ Sáu, 22/04/2022

Trần Anh Tuấn

Phó Giám đốc

8

Thứ Hai, 25/04/2022

Nguyễn Trung Anh

Phó Giám đốc

9

Thứ Sáu, 29/04/2022

Đào Minh Chánh

Phó Giám đốc

10

Thứ Sáu, 06/05/2022

Trần Anh Tuấn

Phó Giám đốc

11

Thứ Hai, 09/05/2022

Nguyễn Trung Anh

Phó Giám đốc

12

Thứ Tư, 11/05/2022

Lê Thị Huỳnh Mai

Giám đốc

13

Thứ Sáu, 13/05/2022

Đào Minh Chánh

Phó Giám đốc

14

Thứ Hai, 16/05/2022

Trần Anh Tuấn

Phó Giám đốc

15

Thứ Sáu, 20/05/2022

Nguyễn Trung Anh

Phó Giám đốc

16

Thứ Hai, 23/05/2022

Đào Minh Chánh

Phó Giám đốc

17

Thứ Sáu, 27/05/2022

Trần Anh Tuấn

Phó Giám đốc

18

Thứ Hai, 30/05/2022

Nguyễn Trung Anh

Phó Giám đốc

19

Thứ Sáu, 03/06/2022

Đào Minh Chánh

Phó Giám đốc

20

Thứ Hai, 06/06/2022

Trần Anh Tuấn

Phó Giám đốc

21

Thứ Tư, 08/06/2022

Lê Thị Huỳnh Mai

Giám đốc

22

Thứ Sáu, 10/06/2022

Nguyễn Trung Anh

Phó Giám đốc

23

Thứ Hai, 13/06/2022

Đào Minh Chánh

Phó Giám đốc

24

Thứ Sáu, 17/06/2022

Trần Anh Tuấn

Phó Giám đốc

25

Thứ Hai, 20/06/2022

Nguyễn Trung Anh

Phó Giám đốc

26

Thứ Sáu, 24/06/2022

Đào Minh Chánh

Phó Giám đốc

27

Thứ Hai, 27/06/2022

Trần Anh Tuấn

Phó Giám đốc

 

 


Số lượt người xem: 177Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
LIÊN KẾT WEB