Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Lịch trực tiếp công dân của ban giám đốc

Lịch lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư trực tiếp dân quý 2/2021

 

TT

 

THỜI GIAN

 

HỌ VÀ TÊN

 

CHỨC VỤ

1

Thứ Sáu, ngày 02/4/2021

Nguyễn Trung Anh

Phó Giám đốc

2

Thứ Hai, ngày 05/4/2021

Trần Anh Tuấn

Phó Giám đốc

3

Thứ Sáu, ngày 09/4/2021

Nguyễn Trung Anh

Phó Giám đốc

4

Thứ Hai, ngày 12/4/2021

Trần Anh Tuấn

Phó Giám đốc

5

Thứ Tư, ngày 14/4/2021

Lê Thị Huỳnh Mai

Giám đốc

6

Thứ Sáu, ngày 16/4/2021

Nguyễn Trung Anh

Phó Giám đốc

7

Thứ Hai, ngày 19/4/2021

Trần Anh Tuấn

Phó Giám đốc

8

Thứ Sáu, ngày 23/4/2021

Nguyễn Trung Anh

Phó Giám đốc

9

Thứ Hai, ngày 26/4/2021

Trần Anh Tuấn

Phó Giám đốc

10

Thứ Hai, ngày 03/5/2021

Trần Anh Tuấn

Phó Giám đốc

11

Thứ Sáu, ngày 07/5/2021

Nguyễn Trung Anh

Phó Giám đốc

12

Thứ Hai, ngày 10/5/2021

Trần Anh Tuấn

Phó Giám đốc

13

Thứ Tư, ngày 12/5/2021

Lê Thị Huỳnh Mai

Giám đốc

14

Thứ Sáu, ngày 14/5/2021

Nguyễn Trung Anh

Phó Giám đốc

15

Thứ Hai, ngày 17/5/2021

Trần Anh Tuấn

Phó Giám đốc

16

Thứ Sáu, ngày 21/5/2021

Nguyễn Trung Anh

Phó Giám đốc

17

Thứ Hai, ngày 24/5/2021

Trần Anh Tuấn

Phó Giám đốc

18

Thứ Sáu, ngày 28/5/2021

Nguyễn Trung Anh

Phó Giám đốc

19

Thứ Hai, ngày 31/5/2021

Trần Anh Tuấn

Phó Giám đốc

20

Thứ Sáu, ngày 04/6/2021

Nguyễn Trung Anh

Phó Giám đốc

21

Thứ Hai, ngày 07/6/2021

Trần Anh Tuấn

Phó Giám đốc

22

Thứ Tư, ngày 09/6/2021

Lê Thị Huỳnh Mai

Giám đốc

23

Thứ Sáu, ngày 11/6/2021

Nguyễn Trung Anh

Phó Giám đốc

24

Thứ Hai, ngày 14/6/2021

Trần Anh Tuấn

Phó Giám đốc

25

Thứ Sáu, ngày 18/6/2021

Nguyễn Trung Anh

Phó Giám đốc

26

Thứ Hai, ngày 21/6/2021

Nguyễn Trung Anh

Phó Giám đốc

27

Thứ Sáu, ngày 25/6/2021

Nguyễn Trung Anh

Phó Giám đốc

28

Thứ Hai, ngày 28/6/2021

Trần Anh Tuấn

Phó Giám đốc


Số lượt người xem: 309Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
LIÊN KẾT WEB