Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Lịch trực tiếp công dân của ban giám đốc

Lịch lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư trực tiếp dân Quý I/2021

 

TT

 

THỜI GIAN

 

LÃNH ĐẠO SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

1

Thứ Hai,

04/01/2021

Phó Giám đốc

Trần Anh Tuấn

2

Thứ Sáu,

08/01/2021

Phó Giám đốc

Nguyễn Trung Anh

3

Thứ Hai,

11/01/2021

Phó Giám đốc

Trần Anh Tuấn

4

Thứ Tư,

13/01/2021

Giám đốc

Lê Thị Huỳnh Mai

5

Thứ Sáu,

15/01/2021

Phó Giám đốc

Nguyễn Trung Anh

6

Thứ Hai,

18/01/2021

Phó Giám đốc

Trần Anh Tuấn

7

Thứ Sáu,

22/01/2021

Phó Giám đốc

Nguyễn Trung Anh

8

Thứ Hai,

25/01/2021

Phó Giám đốc

Trần Anh Tuấn

9

Thứ Sáu,

29/01/2021

Phó Giám đốc

Nguyễn Trung Anh

10

Thứ Hai,

01/02/2021

Phó Giám đốc

Trần Anh Tuấn

11

Thứ Sáu,

05/02/2021

Phó Giám đốc

Nguyễn Trung Anh

12

Thứ Hai,

08/02/2021

Phó Giám đốc

Trần Anh Tuấn

13

Thứ Tư,

17/02/2021

Giám đốc

Lê Thị Huỳnh Mai

14

Thứ Sáu,

19/02/2021

Phó Giám đốc

Nguyễn Trung Anh

15

Thứ Hai,

22/02/2021

Phó Giám đốc

Trần Anh Tuấn

16

Thứ Sáu,

26/02/2021

Phó Giám đốc

Nguyễn Trung Anh

17

Thứ Hai,

01/03/2021

Phó Giám đốc

Trần Anh Tuấn

18

Thứ Sáu,

05/03/2021

Phó Giám đốc

Nguyễn Trung Anh

19

Thứ Hai,

08/03/2021

Phó Giám đốc

Trần Anh Tuấn

20

Thứ Tư,

10/03/2021

Giám đốc

Lê Thị Huỳnh Mai

21

Thứ Sáu,

12/03/2021

Phó Giám đốc

Nguyễn Trung Anh

22

Thứ Hai,

15/03/2021

Phó Giám đốc

Trần Anh Tuấn

23

Thứ Sáu,

19/03/2021

Phó Giám đốc

Nguyễn Trung Anh

24

Thứ Hai,

22/03/2021

Phó Giám đốc

Trần Anh Tuấn

25

Thứ Sáu,

26/03/2021

Phó Giám đốc

Nguyễn Trung Anh

26

Thứ Hai,

29/03/2021

Phó Giám đốc

Trần Anh Tuấn


Số lượt người xem: 1013Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
LIÊN KẾT WEB