Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Lịch trực tiếp công dân của ban giám đốc

Lịch lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư trực tiếp dân tháng 4, 5, 6/2020

 

TT

 

THỜI GIAN

 

LÃNH ĐẠO SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TIẾP CÔNG DÂN

1

Thứ Sáu,

03/04/2020

Phó Giám đốc

Nguyễn Trung Anh

2

Thứ Bảy,

04/04/2020

Phó Giám đốc

Trần Anh Tuấn

3

Thứ Hai,

06/04/2020

Phó Giám đốc

Trần Anh Tuấn

4

Thứ Tư,

08/04/2020

Giám đốc

Lê Thị Huỳnh Mai

5

Thứ Sáu,

10/04/2020

Phó Giám đốc

Nguyễn Trung Anh

6

Thứ Bảy,

11/04/2020

Phó Giám đốc

Nguyễn Trung Anh

7

Thứ Hai,

13/04/2020

Phó Giám đốc

Trần Anh Tuấn

8

Thứ Sáu,

17/04/2020

Phó Giám đốc

Nguyễn Trung Anh

9

Thứ Bảy,

18/04/2020

Giám đốc

Lê Thị Huỳnh Mai

10

Thứ Hai,

20/04/2020

Phó Giám đốc

Trần Anh Tuấn

11

Thứ Sáu,

24/04/2020

Phó Giám đốc

Nguyễn Trung Anh

12

Thứ Bảy,

25/04/2020

Phó Giám đốc

Trần Anh Tuấn

13

Thứ Hai,

27/04/2020

Phó Giám đốc

Trần Anh Tuấn

14

Thứ Sáu,

01/05/2020

Nghỉ Lễ

15

Thứ Bảy,

02/05/2020

Phó Giám đốc

Nguyễn Trung Anh

16

Thứ Hai,

04/05/2020

Phó Giám đốc

Trần Anh Tuấn

17

Thứ Sáu,

08/05/2020

Phó Giám đốc

Nguyễn Trung Anh

18

Thứ Bảy,

09/05/2020

Giám đốc

Lê Thị Huỳnh Mai

19

Thứ Hai,

11/05/2020

Phó Giám đốc

Trần Anh Tuấn

20

Thứ Tư,

13/05/2020

Giám đốc

Lê Thị Huỳnh Mai

21

Thứ Sáu,

15/05/2020

Phó Giám đốc

Nguyễn Trung Anh

22

Thứ Bảy,

16/05/2020

Phó Giám đốc

Trần Anh Tuấn

23

Thứ Hai,

18/05/2020

Phó Giám đốc

Trần Anh Tuấn

24

Thứ Sáu,

22/05/2020

Phó Giám đốc

Nguyễn Trung Anh

25

Thứ Bảy,

23/05/2020

Phó Giám đốc

Nguyễn Trung Anh

26

Thứ Hai,

25/05/2020

Phó Giám đốc

Trần Anh Tuấn

27

Thứ Sáu,

29/05/2020

Phó Giám đốc

Nguyễn Trung Anh

28

Thứ Bảy,

30/05/2020

Giám đốc

Lê Thị Huỳnh Mai

29

Thứ Hai,

01/06/2020

Phó Giám đốc

Trần Anh Tuấn

30

Thứ Sáu,

05/06/2020

Phó Giám đốc

Nguyễn Trung Anh

31

Thứ Bảy,

06/06/2020

Phó Giám đốc

Trần Anh Tuấn

32

Thứ Hai,

08/06/2020

Phó Giám đốc

Trần Anh Tuấn

33

Thứ Tư,

10/06/2020

Giám đốc

Lê Thị Huỳnh Mai

34

Thứ Sáu,

12/06/2020

Phó Giám đốc

Nguyễn Trung Anh

35

Thứ Bảy,

13/06/2020

Phó Giám đốc

Nguyễn Trung Anh

36

Thứ Hai,

15/06/2020

Phó Giám đốc

Trần Anh Tuấn

37

Thứ Sáu,

19/06/2020

Phó Giám đốc

Nguyễn Trung Anh

38

Thứ Bảy,

20/06/2020

Giám đốc

Lê Thị Huỳnh Mai

39

Thứ Hai,

22/06/2020

Phó Giám đốc

Trần Anh Tuấn

40

Thứ Sáu,

26/06/2020

Phó Giám đốc

Nguyễn Trung Anh

41

Thứ Bảy,

27/06/2020

Phó Giám đốc

Trần Anh Tuấn

42

Thứ Hai,

29/06/2020

Phó Giám đốc

Trần Anh Tuấn

 


Số lượt người xem: 530Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
LIÊN KẾT WEB