Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Lịch trực tiếp công dân của ban giám đốc

Lịch lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư trực tiếp dân tháng 7, 8, 9/2019

 

 

Số TT

 

Ban Giám đốc

 

Chiều Thứ 2

 

Sáng Thứ 6

1

Đ/c : Trần Anh Tuấn

01/07/2019

 

2

Đ/c : Lê Thị Huỳnh Mai

 

05/07/2019

3

Đ/c : Trần Anh Tuấn

08/07/2019

 

4

Đ/c : Lê Thị Huỳnh Mai

 

12/07/2019

5

Đ/c : Trần Anh Tuấn

15/07/2019

 

6

Đ/c : Lê Thị Huỳnh Mai

 

19/07/2019

7

Đ/c : Trần Anh Tuấn

22/07/2019

 

8

Đ/c : Lê Thị Huỳnh Mai

 

26/07/2019

9

Đ/c : Trần Anh Tuấn

29/07/2019

 

10

Đ/c : Lê Thị Huỳnh Mai

 

02/08/2019

11

Đ/c : Trần Anh Tuấn

05/08/2019

 

12

Đ/c : Lê Thị Huỳnh Mai

 

09/08/2019

13

Đ/c : Trần Anh Tuấn

12/08/2019

 

14

Đ/c : Lê Thị Huỳnh Mai

 

16/08/2019

15

Đ/c : Trần Anh Tuấn

19/08/2019

 

16

Đ/c : Lê Thị Huỳnh Mai

 

23/08/2019

17

Đ/c : Trần Anh Tuấn

26/08/2019

 

18

Đ/c : Lê Thị Huỳnh Mai

 

30/08/2019

19

Đ/c : Trần Anh Tuấn

02/09/2019

 

20

Đ/c : Lê Thị Huỳnh Mai

 

06/09/2019

21

Đ/c : Trần Anh Tuấn

09/09/2019

 

22

Đ/c : Lê Thị Huỳnh Mai

 

13/09/2019

23

Đ/c : Trần Anh Tuấn

16/09/2019

 

24

Đ/c : Lê Thị Huỳnh Mai

 

20/09/2019

25

Đ/c : Trần Anh Tuấn

23/09/2019

 

26

Đ/c : Lê Thị Huỳnh Mai

 

27/09/2019

27

Đ/c : Trần Anh Tuấn

30/09/2019

 

Điện thoại liên hệ : 38.293.174


Số lượt người xem: 472Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
LIÊN KẾT WEB