Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Lịch trực tiếp công dân của ban giám đốc

Lịch lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư trực tiếp dân tháng 10, 11, 12/2018

 

Số TT

 

Ban Giám đốc

 

Chiều Thứ 2

 

Sáng Thứ 6

1

Đ/c : Nguyễn Thị Thu Hoa

01/10/2018

 

2

Đ/c : Lê Thị Huỳnh Mai

 

05/10/2018

3

Đ/c : Nguyễn Thị Thu Hoa

08/10/2018

 

4

Đ/c : Lê Thị Huỳnh Mai

 

12/10/2018

5

Đ/c : Nguyễn Thị Thu Hoa

15/10/2018

 

6

Đ/c : Lê Thị Huỳnh Mai

 

19/10/2018

7

Đ/c : Nguyễn Thị Thu Hoa

22/10/2018

 

8

Đ/c : Lê Thị Huỳnh Mai

 

26/10/2018

9

Đ/c : Nguyễn Thị Thu Hoa

29/10/2018

 

10

Đ/c : Lê Thị Huỳnh Mai

 

02/11/2018

11

Đ/c : Nguyễn Thị Thu Hoa

05/11/2018

 

12

Đ/c : Lê Thị Huỳnh Mai

 

09/11/2018

13

Đ/c : Nguyễn Thị Thu Hoa

12/11/2018

 

14

Đ/c : Lê Thị Huỳnh Mai

 

16/11/2018

15

Đ/c : Nguyễn Thị Thu Hoa

19/11/2018

 

16

Đ/c : Lê Thị Huỳnh Mai

 

23/11/2018

17

Đ/c : Nguyễn Thị Thu Hoa

26/11/2018

 

18

Đ/c : Lê Thị Huỳnh Mai

 

30/11/2018

19

Đ/c : Nguyễn Thị Thu Hoa

03/12/2018

 

20

Đ/c : Lê Thị Huỳnh Mai

 

07/12/2018

21

Đ/c : Nguyễn Thị Thu Hoa

10/12/2018

 

22

Đ/c : Lê Thị Huỳnh Mai

 

14/12/2018

23

Đ/c : Nguyễn Thị Thu Hoa

17/12/2018

 

24

Đ/c : Lê Thị Huỳnh Mai

 

21/12/2018

25

Đ/c : Nguyễn Thị Thu Hoa

24/12/2018

 

26

Đ/c : Lê Thị Huỳnh Mai

 

28/12/2018

27

Đ/c : Nguyễn Thị Thu Hoa

31/12/2018

 

 

Điện thoại liên hệ : 38.293.174
Số lượt người xem: 314Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
LIÊN KẾT WEB