Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Lịch trực tiếp công dân của ban giám đốc

Lịch lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư trực tiếp dân tháng 7, 8, 9/2018

 

 

 

STT

 

Ban Giám đốc

 

Chiều Thứ 2

 

Sáng Thứ 6

1

Đ/c : Nguyễn Thị Thu Hoa

02/07/2018

 

2

Đ/c : Lê Thị Huỳnh Mai

 

06/07/2018

3

Đ/c : Nguyễn Thị Thu Hoa

09/07/2018

 

4

Đ/c : Lê Thị Huỳnh Mai

 

13/07/2018

5

Đ/c : Nguyễn Thị Thu Hoa

16/07/2018

 

6

Đ/c : Lê Thị Huỳnh Mai

 

20/07/2018

7

Đ/c : Nguyễn Thị Thu Hoa

23/07/2018

 

8

Đ/c : Lê Thị Huỳnh Mai

 

27/07/2018

9

Đ/c : Nguyễn Thị Thu Hoa

30/07/2018

 

9

Đ/c : Lê Thị Huỳnh Mai

 

03/08/2018

10

Đ/c : Nguyễn Thị Thu Hoa

06/08/2018

 

11

Đ/c : Lê Thị Huỳnh Mai

 

10/08/2018

12

Đ/c : Nguyễn Thị Thu Hoa

13/08/2018

 

13

Đ/c : Lê Thị Huỳnh Mai

 

17/08/2018

14

Đ/c : Nguyễn Thị Thu Hoa

20/08/2018

 

15

Đ/c : Lê Thị Huỳnh Mai

 

24/08/2018

16

Đ/c : Nguyễn Thị Thu Hoa

27/08/2018

 

17

Đ/c : Lê Thị Huỳnh Mai

 

31/08/2018

18

Đ/c : Nguyễn Thị Thu Hoa

03/09/2018

 

19

Đ/c : Lê Thị Huỳnh Mai

 

07/09/2018

20

Đ/c : Nguyễn Thị Thu Hoa

10/09/2018

 

21

Đ/c : Lê Thị Huỳnh Mai

 

14/09/2018

22

Đ/c : Nguyễn Thị Thu Hoa

17/09/2018

 

23

Đ/c : Lê Thị Huỳnh Mai

 

21/09/2018

24

Đ/c : Nguyễn Thị Thu Hoa

24/09/2018

 

25

Đ/c : Lê Thị Huỳnh Mai

 

28/09/2018

 Điện thoại liên hệ : 38.293.174

 


Số lượt người xem: 475Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
LIÊN KẾT WEB