Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Lịch trực tiếp công dân của ban giám đốc

Lịch lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư trực tiếp dân tháng 4, 5, 6/2018

 

 

 

Số TT

 

Ban Giám đốc

 

Chiều Thứ 2

 

Sáng Thứ 6

1

Đ/c : Nguyễn Thị Thu Hoa

02/04/2018

 

2

Đ/c : Lê Thị Huỳnh Mai

 

06/04/2018

3

Đ/c : Nguyễn Thị Thu Hoa

09/04/2018

 

4

Đ/c : Lê Thị Huỳnh Mai

 

13/04/2018

5

Đ/c : Nguyễn Thị Thu Hoa

16/04/2018

 

6

Đ/c : Lê Thị Huỳnh Mai

 

20/04/2018

7

Đ/c : Nguyễn Thị Thu Hoa

23/04/2018

 

8

Đ/c : Lê Thị Huỳnh Mai

 

27/04/2018

9

Đ/c : Lê Thị Huỳnh Mai

 

04/05/2018

10

Đ/c : Nguyễn Thị Thu Hoa

07/05/2018

 

11

Đ/c : Lê Thị Huỳnh Mai

 

11/05/2018

12

Đ/c : Nguyễn Thị Thu Hoa

14/05/2018

 

13

Đ/c : Lê Thị Huỳnh Mai

 

18/05/2018

14

Đ/c : Nguyễn Thị Thu Hoa

21/05/2018

 

15

Đ/c : Lê Thị Huỳnh Mai

 

25/05/2018

16

Đ/c : Nguyễn Thị Thu Hoa

28/05/2018

 

17

Đ/c : Lê Thị Huỳnh Mai

 

01/06/2018

18

Đ/c : Nguyễn Thị Thu Hoa

04/06/2018

 

19

Đ/c : Lê Thị Huỳnh Mai

 

08/06/2018

20

Đ/c : Nguyễn Thị Thu Hoa

11/06/2018

 

21

Đ/c : Lê Thị Huỳnh Mai

 

15/06/2018

22

Đ/c : Nguyễn Thị Thu Hoa

18/06/2018

 

23

Đ/c : Lê Thị Huỳnh Mai

 

22/06/2018

24

Đ/c : Nguyễn Thị Thu Hoa

25/06/2018

 

25

Đ/c : Lê Thị Huỳnh Mai

 

29/06/2018

 

 

 

Số TT

 

Giám đốc

 

Sáng Thứ 4

1

Đ/c : Sử Ngọc Anh

10/01/2018

2

Đ/c : Sử Ngọc Anh

14/02/2018

3

Đ/c : Sử Ngọc Anh

14/03/2018

4

Đ/c : Sử Ngọc Anh

11/04/2018

5

Đ/c : Sử Ngọc Anh

09/05/2018

6

Đ/c : Sử Ngọc Anh

13/06/2018

7

Đ/c : Sử Ngọc Anh

11/07/2018

8

Đ/c : Sử Ngọc Anh

08/08/2018

9

Đ/c : Sử Ngọc Anh

12/09/2018

10

Đ/c : Sử Ngọc Anh

10/10/2018

11

Đ/c : Sử Ngọc Anh

14/11/2018

12

Đ/c : Sử Ngọc Anh

12/12/2018

 Điện thoại liên hệ : 38.293.174

 Số lượt người xem: 336Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
LIÊN KẾT WEB