Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Lịch trực tiếp công dân của ban giám đốc

Lịch lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư trực tiếp dân tháng 7, 8, 9/2017

 

Số TT Ban Giám đốc Chiều Thứ 2 Sáng Thứ 6
1 Đ/c : Trần Thị Bình Minh 03/07/2017  
2 Đ/c : Lê Thị Huỳnh Mai   07/07/2017
3 Đ/c : Nguyễn Thị Thu Hoa 10/07/2017  
4 Đ/c : Lê Thị Huỳnh Mai   14/07/2017
5 Đ/c : Trần Thị Bình Minh 17/07/2017  
6 Đ/c : Lê Thị Huỳnh Mai   21/07/2017
7 Đ/c : Nguyễn Thị Thu Hoa 24/07/2017  
8 Đ/c : Lê Thị Huỳnh Mai   28/07/2017
9 Đ/c : Trần Thị Bình Minh 31/07/2017  
10 Đ/c : Lê Thị Huỳnh Mai   04/08/2017
11 Đ/c : Nguyễn Thị Thu Hoa 07/08/2017  
12 Đ/c : Lê Thị Huỳnh Mai   11/08/2017
13 Đ/c : Trần Thị Bình Minh 14/08/2017  
14 Đ/c : Lê Thị Huỳnh Mai   18/08/2017
15 Đ/c : Nguyễn Thị Thu Hoa 21/08/2017  
16 Đ/c : Lê Thị Huỳnh Mai   25/08/2017
17 Đ/c : Trần Thị Bình Minh 28/08/2017  
18 Đ/c : Lê Thị Huỳnh Mai   01/09/2017
19 Đ/c : Nguyễn Thị Thu Hoa 04/09/2017  
20 Đ/c : Lê Thị Huỳnh Mai   08/09/2017
21 Đ/c : Trần Thị Bình Minh 11/09/2017  
22 Đ/c : Lê Thị Huỳnh Mai   15/09/2017
23 Đ/c : Nguyễn Thị Thu Hoa 18/09/2017  
24 Đ/c : Lê Thị Huỳnh Mai   22/09/2017
25 Đ/c : Trần Thị Bình Minh 25/09/2017  
26 Đ/c : Lê Thị Huỳnh Mai   29/09/2017

 

Điện thoại liên hệ: 38.293174


Số lượt người xem: 779Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
LIÊN KẾT WEB