Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Lịch trực tiếp công dân của ban giám đốc

Lịch lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư trực tiếp dân tháng 4, 5, 6/2017

 

Số TT Ban Giám đốc Chiều Thứ 2 Sáng Thứ 6
1 Đ/c : Trần Thị Bình Minh 03/04/2017  
2 Đ/c : Lê Thị Huỳnh Mai   07/04/2017
3 Đ/c : Nguyễn Thị Thu Hoa 10/04/2017  
4 Đ/c : Lê Thị Huỳnh Mai   14/04/2017
5 Đ/c : Nguyễn Hoàng Minh 17/04/2017  
6 Đ/c : Lê Thị Huỳnh Mai   21/04/2017
7 Đ/c : Trần Thị Bình Minh 24/04/2017  
8 Đ/c : Lê Thị Huỳnh Mai   28/04/2017
9 Nghỉ lễ 01/05/2017  
10 Đ/c : Lê Thị Huỳnh Mai   05/05/2017
11 Đ/c : Nguyễn Thị Thu Hoa 08/05/2017  
12 Đ/c : Lê Thị Huỳnh Mai   12/05/2017
13 Đ/c : Nguyễn Hoàng Minh 15/05/2017  
14 Đ/c : Lê Thị Huỳnh Mai   19/05/2017
15 Đ/c : Trần Thị Bình Minh 22/05/2017  
16 Đ/c : Lê Thị Huỳnh Mai   26/05/2017
17 Đ/c : Nguyễn Thị Thu Hoa 29/05/2017  
18 Đ/c : Lê Thị Huỳnh Mai   02/06/2017
19 Đ/c : Nguyễn Hoàng Minh 05/06/2017  
20 Đ/c : Lê Thị Huỳnh Mai   09/06/2017
21 Đ/c : Trần Thị Bình Minh 12/06/2017  
22 Đ/c : Lê Thị Huỳnh Mai   16/06/2017
23 Đ/c : Nguyễn Thị Thu Hoa 19/06/2017  
24 Đ/c : Lê Thị Huỳnh Mai   23/06/2017
25 Đ/c : Nguyễn Hoàng Minh 26/06/2017  
26 Đ/c : Lê Thị Huỳnh Mai   30/06/2017

Điện thoại liên hệ: 38.293174


Số lượt người xem: 295Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
LIÊN KẾT WEB