Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Lịch trực tiếp công dân của ban giám đốc

Lịch lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư trực tiếp dân tháng 01, 02, 03/2017

 

Số TT Ban Giám đốc Chiều Thứ 2 Sáng Thứ 6
1 Đ/c : Lê Thị Huỳnh Mai   06/01/2017
2 Đ/c : Trần Thị Bình Minh 09/01/2017  
3 Đ/c : Lê Thị Huỳnh Mai   13/01/2017
4 Đ/c : Nguyễn Thị Thu Hoa 16/01/2017  
5 Đ/c : Lê Thị Huỳnh Mai   20/01/2017
6 Đ/c : Nguyễn Hoàng Minh 23/01/2017  
7 Đ/c : Lê Thị Huỳnh Mai   27/01/2017
8 Đ/c : Trần Thị Bình Minh 30/01/2017  
9 Đ/c : Lê Thị Huỳnh Mai   03/02/2017
10 Đ/c : Nguyễn Thị Thu Hoa 06/02/2017  
11 Đ/c : Lê Thị Huỳnh Mai   10/02/2017
12 Đ/c : Nguyễn Hoàng Minh 13/02/2017  
13 Đ/c : Lê Thị Huỳnh Mai   17/02/2017
14 Đ/c : Trần Thị Bình Minh 20/02/2017  
15 Đ/c : Lê Thị Huỳnh Mai   24/02/2017
16 Đ/c : Nguyễn Thị Thu Hoa 27/02/2017  
17 Đ/c : Lê Thị Huỳnh Mai   03/03/2017
18 Đ/c : Nguyễn Hoàng Minh 06/03/2017  
19 Đ/c : Lê Thị Huỳnh Mai   10/03/2017
20 Đ/c : Trần Thị Bình Minh 13/03/2017  
21 Đ/c : Lê Thị Huỳnh Mai   17/03/2017
22 Đ/c : Nguyễn Thị Thu Hoa 20/03/2017  
23 Đ/c : Lê Thị Huỳnh Mai   24/03/2017
24 Đ/c : Nguyễn Hoàng Minh 27/03/2017  
25 Đ/c : Lê Thị Huỳnh Mai   31/03/2017

Điện thoại liên hệ: 38.293.174


Số lượt người xem: 209Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
LIÊN KẾT WEB