Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Lịch trực tiếp công dân của ban giám đốc

Lịch lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư trực tiếp dân tháng 9 - 10/2016

 

Số TT Ban Giám đốc Chiều Thứ 2 Sáng Thứ 6
1 Đ/c : Nguyễn Thị Thu Hoa 05/09/2016  
2 Đ/c : Lê Thị Huỳnh Mai   09/09/2016
3 Đ/c : Nguyễn Hoàng Minh 12/09/2016  
4 Đ/c : Lê Thị Huỳnh Mai   16/09/2016
5 Đ/c : Trần Thị Bình Minh 19/09/2016  
6 Đ/c : Lê Thị Huỳnh Mai   23/09/2016
7 Đ/c : Nguyễn Thị Thu Hoa 26/09/2016  
8 Đ/c : Lê Thị Huỳnh Mai   30/09/2016
9 Đ/c : Nguyễn Hoàng Minh 03/10/2016  
10 Đ/c : Lê Thị Huỳnh Mai   07/10/2016
11 Đ/c : Trần Thị Bình Minh 10/10/2016  
12 Đ/c : Lê Thị Huỳnh Mai   14/10/2016
13 Đ/c : Nguyễn Thị Thu Hoa 17/10/2016  
14 Đ/c : Lê Thị Huỳnh Mai   21/10/2016
15 Đ/c : Nguyễn Hoàng Minh 24/10/2016  
16 Đ/c : Lê Thị Huỳnh Mai   28/10/2016
17 Đ/c : Trần Thị Bình Minh 31/10/2016  

Số lượt người xem: 112Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
LIÊN KẾT WEB