Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Lịch trực tiếp công dân của ban giám đốc

Lịch trực tiếp dân của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2016

 

Số TT

 

Ngày

Ban Giám đốc

1

13/01/2016

Đ/c : Sử Ngọc Anh

2

17/02/2016

Đ/c : Sử Ngọc Anh

3

09/3/2016

Đ/c : Sử Ngọc Anh

4

13/4/2016

Đ/c : Sử Ngọc Anh

5

11/5/2016

Đ/c : Sử Ngọc Anh

6

15/6/2016

Đ/c : Sử Ngọc Anh

7

13/7/2016

Đ/c : Sử Ngọc Anh

8

10/8/2016

Đ/c : Sử Ngọc Anh

9

14/9/2016

Đ/c : Sử Ngọc Anh

10

12/10/2016

Đ/c : Sử Ngọc Anh

11

16/11/2016

Đ/c : Sử Ngọc Anh

12

14/12/2016

Đ/c : Sử Ngọc AnhSố lượt người xem: 541Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
LIÊN KẾT WEB