Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Lịch trực tiếp công dân của ban giám đốc

Lịch lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư trực tiếp dân tháng 01 - 02/2016

Số TT

Ban Giám đốc

Chiều Thứ 2

Sáng Thứ 6

1

Đ/c : Nguyễn Thị Thu Hoa

 04/01/2016

 

2

Đ/c : Lê Thị Huỳnh Mai

 

 08/01/2016

3

Đ/c : Nguyễn Hoàng Minh

 11/01/2016

 

4

Đ/c : Lê Thị Huỳnh Mai

 

 15/01/2016

5

Đ/c : Trần Thị Bình Minh

 18/01/2016

 

6

Đ/c : Lê Thị Huỳnh Mai

 

 22/01/2016

7

Đ/c : Nguyễn Thị Thu Hoa

 25/01/2016

 

8

Đ/c : Lê Thị Huỳnh Mai

 

 29/01/2016

9

Đ/c : Nguyễn Hoàng Minh

 01/02/2016

 

10

Đ/c : Lê Thị Huỳnh Mai

 

 05/02/2016

11

Đ/c : Trần Thị Bình Minh

 15/02/2016

 

12

Đ/c : Lê Thị Huỳnh Mai

 

 19/02/2016

13

Đ/c : Nguyễn Thị Thu Hoa

 22/02/2016

 

14

Đ/c : Lê Thị Huỳnh Mai

 

 26/02/2016

15

Đ/c : Nguyễn Hoàng Minh

 29/02/2016

 

 


Số lượt người xem: 406Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
LIÊN KẾT WEB