Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Lịch trực tiếp công dân của ban giám đốc

Lịch lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư trực tiếp dân tháng 09 - 10/2015

Số TT

Ban Giám đốc

Sáng Thứ 4

1

Đ/c : Thái Văn Rê

16/9/2015

 

Số TT

Ban Giám đốc

Chiều Thứ 2

Sáng Thứ 6

1

Đ/c : Sử Ngọc Anh

31/8/2015

 

2

Đ/c : Trần Thị Bình Minh

 

04/9/2015

3

Đ/c : Nguyễn Thị Thu Hoa

07/9/2015

 

4

Đ/c : Trần Thị Bình Minh

 

11/9/2015

5

Đ/c : Nguyễn Hoàng Minh

14/9/2015

 

6

Đ/c : Trần Thị Bình Minh

 

18/9/2015

7

Đ/c : Lê Thị Huỳnh Mai

21/9/2015

 

8

Đ/c : Trần Thị Bình Minh

 

25/9/2015

9

Đ/c : Sử Ngọc Anh

28/9/2015

 

10

Đ/c : Trần Thị Bình Minh

 

02/10/2015

11

Đ/c : Nguyễn Thị Thu Hoa

05/10/2015

 

12

Đ/c : Trần Thị Bình Minh

 

09/10/2015

13

Đ/c : Nguyễn Hoàng Minh

12/10/2015

 

14

Đ/c : Trần Thị Bình Minh

 

16/10/2015

15

Đ/c : Lê Thị Huỳnh Mai

19/10/2015

 

16

Đ/c : Trần Thị Bình Minh

 

23/10/2015

17

Đ/c : Sử Ngọc Anh

26/10/2015

 

18

Đ/c : Trần Thị Bình Minh

 

30/10/2015

Điện thoại liên hệ : 38.272.191

 


Số lượt người xem: 746Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
LIÊN KẾT WEB