Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Lịch trực tiếp công dân của ban giám đốc

Lịch lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư trực tiếp dân tháng 07 - 08/2015

Số TT

Ban Giám đốc

Sáng Thứ 4

1

Đ/c : Thái Văn Rê

15/7/2015

2

Đ/c : Thái Văn Rê

12/8/2015

 

Số TT

Ban Giám đốc

Chiều Thứ 2

Sáng Thứ 6

1

Đ/c : Trần Thị Bình Minh

 

 03/7/2015

2

Đ/c : Nguyễn Hoàng Minh

 06/7/2015

 

3

Đ/c : Trần Thị Bình Minh

 

 10/7/2015

4

Đ/c : Lê Thị Huỳnh Mai

 13/7/2015

 

5

Đ/c : Trần Thị Bình Minh

 

 17/7/2015

6

Đ/c : Nguyễn Thị Thu Hoa

 20/7/2015

 

7

Đ/c : Trần Thị Bình Minh

 

 24/7/2015

8

Đ/c : Nguyễn Hoàng Minh

 27/7/2015

 

9

Đ/c : Trần Thị Bình Minh

 

 31/7/2015

10

Đ/c : Lê Thị Huỳnh Mai

 03/8/2015

 

11

Đ/c : Trần Thị Bình Minh

 

 07/8/2015

12

Đ/c : Nguyễn Thị Thu Hoa

 10/8/2015

 

13

Đ/c : Trần Thị Bình Minh

 

 14/8/2015

14

Đ/c : Nguyễn Hoàng Minh

 17/8/2015

 

15

Đ/c : Trần Thị Bình Minh

 

 21/8/2015

16

Đ/c : Lê Thị Huỳnh Mai

 24/8/2015

 

17

Đ/c : Trần Thị Bình Minh

 

 28/8/2015


        Điện thoại liên hệ : 38.272.191

 

 


Số lượt người xem: 593Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
LIÊN KẾT WEB