Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Lịch trực tiếp công dân của ban giám đốc

Lịch lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư trực tiếp dân tháng 05 - 06/2015

 

Số TT

Ban Giám đốc

Sáng Thứ 4

1

Đ/c : Thái Văn Rê

13/5/2015

2

Đ/c : Thái Văn Rê

17/6/2015

 

Số TT

Ban Giám đốc

Chiều Thứ 2

Sáng Thứ 6

1

Đ/c : Nguyễn Hoàng Minh

 04/5/2015

 

2

Đ/c : Trần Thị Bình Minh

 

 08/5/2015

3

Đ/c : Lê Thị Huỳnh Mai

 11/5/2015

 

4

Đ/c : Trần Thị Bình Minh

 

 15/5/2015

5

Đ/c : Nguyễn Thị Thu Hoa

 18/5/2015

 

6

Đ/c : Trần Thị Bình Minh

 

 22/5/2015

7

Đ/c : Nguyễn Hoàng Minh

 25/5/2015

 

8

Đ/c : Trần Thị Bình Minh

 

 29/5/2015

9

Đ/c : Lê Thị Huỳnh Mai

 01/6/2015

 

10

Đ/c : Trần Thị Bình Minh

 

 05/6/2015

11

Đ/c : Nguyễn Thị Thu Hoa

 08/6/2015

 

12

Đ/c : Trần Thị Bình Minh

 

 12/6/2015

13

Đ/c : Nguyễn Hoàng Minh

 15/6/2015

 

14

Đ/c : Trần Thị Bình Minh

 

 19/6/2015

15

Đ/c : Lê Thị Huỳnh Mai

 22/6/2015

 

16

Đ/c : Trần Thị Bình Minh

 

 26/6/2015

17

Đ/c : Nguyễn Thị Thu Hoa

 29/6/2015

 

 

 

       

Điện thoại liên hệ : 38.272.191

 


Số lượt người xem: 342Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
LIÊN KẾT WEB