Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Lịch trực tiếp công dân của ban giám đốc

Lịch lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư trực tiếp dân tháng 03 - 04/2015

Số TT

Ban Giám đốc

Sáng Thứ 4

1

Đ/c : Thái Văn Rê

11/03/2015

2

Đ/c : Thái Văn Rê

15/04/2015

 

Số TT

Ban Giám đốc

Chiều Thứ 2

Sáng Thứ 6

1

Đ/c : Nguyễn Hoàng Minh

 02/03/2015

 

2

Đ/c : Trần Thị Bình Minh

 

 06/03/2015

3

Đ/c : Lê Thị Huỳnh Mai

 09/03/2015

 

4

Đ/c : Trần Thị Bình Minh

 

 13/03/2015

5

Đ/c : Lâm Nguyên Khôi

 16/03/2015

 

6

Đ/c : Trần Thị Bình Minh

 

 20/03/2015

7

Đ/c : Nguyễn Thị Thu Hoa

 23/03/2015

 

8

Đ/c : Trần Thị Bình Minh

 

 27/03/2015

9

Đ/c : Nguyễn Hoàng Minh

 30/03/2015

 

10

Đ/c : Trần Thị Bình Minh

 

 03/04/2015

11

Đ/c : Lê Thị Huỳnh Mai

 06/04/2015

 

12

Đ/c : Trần Thị Bình Minh

 

 10/04/2015

13

Đ/c : Lâm Nguyên Khôi

 13/04/2015

 

14

Đ/c : Trần Thị Bình Minh

 

 17/04/2015

15

Đ/c : Nguyễn Thị Thu Hoa

 20/04/2015

 

16

Đ/c : Trần Thị Bình Minh

 

 24/04/2015

17

Đ/c : Nguyễn Hoàng Minh

 27/04/2015

 

 
        Điện thoại liên hệ : 38.272.191

 


Số lượt người xem: 540Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
LIÊN KẾT WEB