Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Lịch trực tiếp công dân của ban giám đốc

Lịch lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư trực tiếp dân tháng 03 - 04/2012

Số TT
Ban Giám đốc
Sáng Thứ 4
1
Đ/c : Thái Văn Rê
14/3/2012
2
Đ/c : Thái Văn Rê
18/4/2012

 

Số TT

Ban Giám đốc

Chiều Thứ 2

Sáng Thứ 6

1

Đ/c : Nguyễn Thị Hữu Hòa

 

02/3/2012

2

Đ/c : Võ Sĩ

05/3/2012

 

3

Đ/c : Nguyễn Thị Hữu Hòa

 

09/3/2012

4

Đ/c : Nguyễn Hoàng Minh

12/3/2012

 

5

Đ/c : Nguyễn Thị Hữu Hòa

 

16/3/2012

6

Đ/c : Lư Thanh Phong

19/3/2012

 

7

Đ/c : Nguyễn Thị Hữu Hòa

 

23/3/2012

8

Đ/c : Võ Sĩ

26/3/2012

 

9

Đ/c : Nguyễn Thị Hữu Hòa

 

30/3/2012

10

Đ/c : Nguyễn Hoàng Minh

02/4/2012

 

11

Đ/c : Nguyễn Thị Hữu Hòa

 

06/4/2012

12

Đ/c : Lư Thanh Phong

09/4/2012

 

13

Đ/c : Nguyễn Thị Hữu Hòa

 

13/4/2012

14

Đ/c : Võ Sĩ

16/4/2012

 

15

Đ/c : Nguyễn Thị Hữu Hòa

 

20/4/2012

16

Đ/c : Nguyễn Hoàng Minh

23/4/2012

 

17

Đ/c : Nguyễn Thị Hữu Hòa

 

27/4/2012

Điện thoại liên hệ : 38.272.191


Số lượt người xem: 105Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
LIÊN KẾT WEB