Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Lịch trực tiếp công dân của ban giám đốc

Lịch lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư trực tiếp dân tháng 7 - 8/2013

Số TT
Ban Giám đốc
Sáng Thứ 4
1
Đ/c : Thái Văn Rê
17/7/2013
2
Đ/c : Thái Văn Rê
14/8/2013
 

Số TT
Ban Giám đốc
Chiều Thứ 2
Sáng Thứ 6
1
Đ/c : Nguyễn Thị Hữu Hòa
01/7/2013
 
2
Đ/c : Lâm Nguyên Khôi
 
05/7/2013
3
Đ/c : Nguyễn Thị Hữu Hòa
08/7/2013
 
4
Đ/c : Lư Thanh Phong
 
12/7/2013
5
Đ/c : Nguyễn Thị Hữu Hòa
15/7/2013
 
6
Đ/c : Võ Sĩ
 
19/7/2013
7
Đ/c : Nguyễn Thị Hữu Hòa
22/7/2013
 
8
Đ/c : Nguyễn Hoàng Minh
 
26/7/2013
9
Đ/c : Nguyễn Thị Hữu Hòa
29/7/2013
 
10
Đ/c : Lâm Nguyên Khôi
 
02/8/2013
11
Đ/c : Nguyễn Thị Hữu Hòa
05/8/2013
 
12
Đ/c : Lư Thanh Phong
 
09/8/2013
13
Đ/c : Nguyễn Thị Hữu Hòa
12/8/2013
 
14
Đ/c : Võ Sĩ
 
16/8/2013
15
Đ/c : Nguyễn Thị Hữu Hòa
19/8/2013
 
16
Đ/c : Nguyễn Hoàng Minh
 
23/8/2013
17
Đ/c : Nguyễn Thị Hữu Hòa
26/8/2013
 
18
Đ/c : Lâm Nguyên Khôi
 
30/8/2013
Điện thoại liên hệ : 38.272.191

 


Số lượt người xem: 1179Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
LIÊN KẾT WEB