Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Lịch trực tiếp công dân của ban giám đốc

Lịch lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư trực tiếp dân tháng 3 - 4/2013

Số TT

Ban Giám đốc

Sáng Thứ 4

1

Đ/c : Thái Văn Rê

20/3/2013

2

Đ/c : Thái Văn Rê

17/4/2013

                       

Số TT

Ban Giám đốc

Chiều Thứ 2

Sáng Thứ 6

1

Đ/c : Võ Sĩ

 

01/3/2013 

2

Đ/c : Nguyễn Thị Hữu Hòa

04/3/2013

 

3

Đ/c : Nguyễn Hoàng Minh

 

08/3/2013

4

Đ/c : Nguyễn Thị Hữu Hòa

11/3/2013

 

5

Đ/c : Lâm Nguyên Khôi

 

15/3/2013

6

Đ/c : Nguyễn Thị Hữu Hòa

18/3/2013

 

7

Đ/c : Lư Thanh Phong

 

22/3/2013

8

Đ/c : Nguyễn Thị Hữu Hòa

25/3/2013

 

9

Đ/c : Võ Sĩ

 

29/3/2013

10

Đ/c : Nguyễn Thị Hữu Hòa

01/4/2013

 

11

Đ/c : Nguyễn Hoàng Minh

 

05/4/2013

12

Đ/c : Nguyễn Thị Hữu Hòa

08/4/2013

 

13

Đ/c : Lâm Nguyên Khôi

 

12/4/2013

14

Đ/c : Nguyễn Thị Hữu Hòa

15/4/2013

 

15

Đ/c : Lư Thanh Phong

 

19/4/2013

16

Đ/c : Nguyễn Thị Hữu Hòa

22/4/2013

 

17

Đ/c : Võ Sĩ

 

26/4/2013

 
            Điện thoại liên hệ : 38.272.191
 

Số lượt người xem: 413Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
LIÊN KẾT WEB