Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Lịch trực tiếp công dân của ban giám đốc

Lịch lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư trực tiếp dân tháng 11 - 12/2012

Số TT

Ban Giám đốc

Sáng Thứ 4

1

Đ/c : Thái Văn Rê

14/11/2012

2

Đ/c : Thái Văn Rê

19/12/2012

 

Số TT

Ban Giám đốc

Chiều Thứ 2

Sáng Thứ 6

1

Đ/c : Nguyễn Thị Hữu Hòa

02/11/2012

 

2

Đ/c : Nguyễn Hoàng Minh

 

05/11/2012

3

Đ/c : Nguyễn Thị Hữu Hòa

09/11/2012

 

4

Đ/c : Lâm Nguyên Khôi

 

11/11/2012

5

Đ/c : Nguyễn Thị Hữu Hòa

16/11/2012

 

6

Đ/c : Lư Thanh Phong

 

19/11/2012

7

Đ/c : Nguyễn Thị Hữu Hòa

23/11/2012

 

8

Đ/c : Võ Sĩ

 

26/11/2012

9

Đ/c : Nguyễn Thị Hữu Hòa

30/11/2012

 

10

Đ/c : Nguyễn Hoàng Minh

 

03/12/2012

11

Đ/c : Nguyễn Thị Hữu Hòa

07/12/2012

 

12

Đ/c : Lâm Nguyên Khôi

 

10/12/2012

13

Đ/c : Nguyễn Thị Hữu Hòa

14/12/2012

 

14

Đ/c : Lư Thanh Phong

 

17/12/2012

15

Đ/c : Nguyễn Thị Hữu Hòa

21/12/2012

 

16

Đ/c : Võ Sĩ

 

24/12/2012

17

Đ/c : Nguyễn Thị Hữu Hòa

28/12/2012

 

 
                Điện thoại liên hệ : 38.272.191

 

 


Số lượt người xem: 274Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
LIÊN KẾT WEB