Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Thông tin hoạt động

Hội nghị quán triệt, triển khai Kết luận số 21-KL/TW ngày 24/10/2017 và thực hiện Nghị quyết số 54/2017/QH14 ngày 24/11/2017 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 09 tháng 3 năm 2018, Đảng ủy Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Kết luận số 21-KL/TW ngày 24/10/2017 và thực hiện Nghị quyết số 54/2017/QH14 ngày 24/11/2017 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh với sự tham dự của toàn thể đảng viên Đảng bộ Sở.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hoa – Bí thư Đảng ủy Sở đã quán triệt ý nghĩa, tầm quan trọng và những nội dung trọng tâm của Kết luận số 21-KL/TW ngày 24/10/2017, Nghị quyết số 54/2017/QH14 ngày 24/11/2017, Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của Hội đồng nhân dân và Kế hoạch số 8127/KH-UBND ngày 29/12/2017 Ủy ban nhân dân Thành phố. Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hoa cũng đã yêu cầu các Chi bộ trực thuộc nhanh chóng triển khai các nội dung của Nghị quyết trong kỳ sinh hoạt Chi bộ gần nhất.

Đồng chí Nguyễn Trung Anh – Phó Bí thư Đảng ủy đã quán triệt Nghị quyết số 02-NQ/ĐUS ngày 16/01/2018 của Đảng ủy Sở Kế hoạch và Đầu tư về lãnh đạo, chỉ đạo triển khai hiện Nghị quyết số 54/2017/QH14 ngày 24/11/2017 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời đồng chí cũng đã triển khai 31 nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Nghị quyết số 54 đến các Chi bộ để lãnh đạo, chỉ đạo Phòng trực thuộc thực hiện.

 

Hình chụp tại Hội nghị


Số lượt người xem: 767Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
LIÊN KẾT WEB