Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Thông tin hoạt động

Bổ nhiệm Chánh Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư

Ngày 17 tháng 02 năm 2017, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ký Quyết định số 25/QĐ-SKHĐT-TC điều động và bổ nhiệm Ông Lê Như Hải Long, Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Tổng hợp giữ chức vụ Chánh Văn phòng Sớ Kế hoạch và Đầu tư thay thế Bà Trương Minh Kiều chuyển công tác sang đơn vị khác.


Số lượt người xem: 4301Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
LIÊN KẾT WEB