Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Tin tức

Đầu tư xây dựng

Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005
 
Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005
 
Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/03/2003
 
Nghị định 16/2005/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
 
Nghị định 111/2006/NĐ-CP ngày 29/09/2006 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng
 
Nghị định 112/2006/NĐ-CP ngày 29/09/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 16/205/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
 
Nghị định 53/2007/NĐ-CP ngày 26/05/2007 về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư
 
Nghị định 126/2004/NĐ-CP ngày 26/05/2004 của Chính phủ về xử phạt hành chính trong hoạt động xây dựng, quản lý công trình hạ tầng đô thị và quản lý sử dụng nhà
 
Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 09/11/2006 của Chính phủ về ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức
 
Thông tư 08/2005/TT-BXD ngày 06/05/2005 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn một số nội dung về lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình và xử lý chuyển tiếp thực hiện Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ
 
Thông tư số 03/2003/TT-BKH ngày 19/05/2003 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn công tác giám sát, đánh giá đầu tư


Số lượt người xem: 157Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
LIÊN KẾT WEB