Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Tin tức

Quyết định công bố thủ tục hành chính

1. Quyết định số 3570/QĐ-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Danh mục thủ tục hành chính đính kèm

Nội dung của thủ tục hành chính đính kèm

 

2. Quyết định số 2103/QĐ-UBND ngày 28  tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Thủ tục 01 đính kèm

Thủ tục 02 đính kèm

 

3. Quyết định số 1235/QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố thủ tục hành chính đặc thù được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Danh mục đính kèm

Nội dung thủ tục kích cầu đính kèm

 

4. Quyết định số 875/QĐ-UBND ngày 03 tháng 3 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Thành phố được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Danh mục đính kèm

 

5. Quyết định số 1811/QĐ-BKHĐT ngày 30 tháng 11 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố danh mục và nội dung thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Danh mục đính kèm

Thủ tục I đính kèm

Thủ tục II đính kèm


6. Quyết định số 1078/QĐ-SKHĐT ngày 26 tháng 7 năm 2016 về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung mới, bãi bỏ thuộc thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 

7. Quyết định số 1574/QĐ-BKHĐT ngày 28 tháng 10 năm 2016 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 

8. Quyết định số 611/QĐ-UBND ngày 14 tháng 02 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh

Thủ tục ODA

Thủ tục HTX LHHTX

Doanh nghiệp xã hội

 

9. Quyết định số 4607/QĐ-UBND ngày 26 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Nội dung của TTHC

Danh mục ban hành kèm theo QĐ

 

10. Quyết định số 6390/QĐ-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Danh mục ban hành kèm theo QĐ

 

11. Quyết định số 3510/QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Danh mục ban hành kèm theo QĐ


Số lượt người xem: 9227Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
LIÊN KẾT WEB