Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Tin tức > Posts

February, 2023

February 24
Thông báo về việc mở khóa đào tạo về đấu thầu (Tháng 03/2023)
February 23
Triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trên địa bàn TPHCM theo Quyết định số 260/QĐ-UBND ngày 19/01/2023 của UBND Thành phố; Công văn số 688/STNMT-PC ngày 07/02/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường
February 23
Về việc gởi báo giá dự toán mua sắm văn phòng phẩm năm 2023
February 13
Danh sách các văn bản pháp luật cần quan tâm (tháng 02 năm 2023)
February 13
Danh sách các văn bản pháp luật mới ban hành (cập nhật tháng 02 năm 2023)
February 03
Thông báo về việc mở khóa đào tạo về đấu thầu (Tháng 02/2023)