Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Tin tức > Posts

April, 2022

April 25
Thông báo về việc mở khóa đào tạo về đấu thầu (Tháng 05/2022)
April 20
Thông tin cảnh báo giả mạo lừa đảo
April 20
Thông tin cảnh báo giả mạo lừa đảo
April 18
Tham gia hưởng ứng chương trình truyền thông "Thành phố Hồ Chí Minh chào đón bạn - Welcome to Ho Chi Minh City"
April 14
Thông báo thu hút chuyên gia, nhà khoa học của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022
April 02
Sổ tay hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp
April 02
Họp song phương giữa Lãnh đạo Thành phố với Ngân hàng Thế giới góp ý, hiến kế các giải pháp thực hiện định hướng phát triển kinh tế - xã hội Thành phố đến năm 2030