Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Tin tức > Posts

March, 2022

March 31
Lịch lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư trực tiếp dân quý 2/2022
March 25
Hội nghị tham vấn các nhà đầu tư góp ý, hiến kế các giải pháp thực hiện định hướng phát triển kinh tế - xã hội Thành phố đến năm 2030 (ngày 21 và 22/03/2022)
March 23
Thông báo về việc tổ chức khóa đào tạo đấu thầu cơ bản (Tháng 04/2022)
March 23
Thông báo về việc tổ chức khóa đào tạo đấu thầu qua mạng (Tháng 04/2022)
March 12
Hội nghị duyệt Kế hoạch công tác năm 2022 của Chủ tịch UBND TP với Sở Kế hoạch và Đầu tư
March 01
Đại hội Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Sở KHĐT lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022-2027