Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Tin tức > Posts

July, 2020

July 14
Các văn bản liên quan đến công tác đấu thầu, công tác giám sát và đánh giá đầu tư
July 10
Hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh sau dịch Covid-19
July 03
Lịch lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư trực tiếp dân tháng 7, 8, 9/2020
July 01
Thông báo mở lớp đấu thầu qua mạng tháng 7/2020
July 01
Thông báo mở lớp đấu thầu cơ bản tháng 7/2020