Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Tin tức > Posts

April, 2020

April 28
Báo cáo nhanh tác động của Dịch COVID-19 đến doanh nghiệp FDI trên địa bàn và kiến nghị biện pháp xử lý
April 13
Hướng dẫn nộp hồ sơ và nhận kết quả qua dịch vụ Bưu chính công ích
April 06
Về việc trả kết quả cho Nhà đầu tư
April 03
Thông báo kết quả thi tuyển công chức năm 2019
April 03
Về việc giải quyết các thủ tục hành chính về đầu tư thông qua bưu điện
April 03
Lịch lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư trực tiếp dân tháng 4, 5, 6/2020