Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Tin tức > Posts

July, 2019

July 30
Thông báo mở Lớp đấu thầu qua mạng tháng 8/2019
July 30
Thông báo mở Lớp đấu thầu cơ bản tháng 8/2019
July 29
THƯ MỜI THAM DỰ Diễn đàn Thương mại Việt Nam - EU năm 2019
July 25
V/v báo cáo tình hình thực hiện  đấu thầu qua mạng 6 tháng đầu năm  và giải pháp 6 tháng cuối năm 2019
July 25
Hội thi tìm hiểu Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh và chủ đề của năm 2019
July 19
Thông báo nhận hồ sơ thi tuyển công chức năm 2019
July 04
Thông báo mở Lớp đấu thầu cơ bản tháng 7/2019
July 02
Thông báo mở Lớp đấu thầu qua mạng tháng 7/2019
July 02
Lịch lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư trực tiếp dân tháng 7, 8, 9/2019