Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Báo cáo tình hình hoạt động đấu thầu năm 2022
Báo cáo tình hình hoạt động đấu thầu năm 2022 theo các file sau: - Công văn 12619/SKHĐT-ĐTTĐGS - BCĐT-PL1-Đề cương báo cáo - BCĐT-PL3 - BCĐT-PL2-Bieu 2.1-2.2-2.3 - BCĐT-PL2-Bieu 2.4 - BCĐT-PL2-Bieu 2.5 - BCĐT-PL2-Bieu 2.6A-2.6B-2.6C-2.6D - BCĐT-PL2-BIEU 2.7A-2.7B-ĐTQM
Triển khai Công văn số 12389/BTC-TCNH ngày 25/11/2022 của Bộ Tài chính về việc thanh toán đầy đủ, đúng hạn nợ lãi, gốc trái phiếu
Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai Công văn số 12389/BTC-TCNH ngày 25/11/2022 của Bộ Tài chính về việc thanh toán đầy đủ, đúng hạn nợ lãi, gốc trái phiếu gửi cho các doanh nghiệp phát hành trái phiếu doanh nghiệp để triển khai thực hiện, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật. (Đính kèm).
Thông báo tổ chức lớp đấu thầu cơ bản Tháng 12/2022
Thông báo đính kèm.
Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2022
Kế hoạch chi tiết đính kèm.
Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2022
Kế hoạch chi tiết đính kèm.
LIÊN KẾT WEB