Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Thông báo tổ chức lớp đấu thầu cơ bản Tháng 12/2022
Thông báo đính kèm.
Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2022
Kế hoạch chi tiết đính kèm.
Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2022
Kế hoạch chi tiết đính kèm.
Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2022
Văn bản đính kèm.
Triển khai Kế hoạch phát động phong trào thi đua thực hiện Chỉnh trang và phát triển đô thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
- Quyết định về ban hành Kế hoạch tổ chức  thực hiện Chỉnh trang và phát triển đô thị trên địa bàn Thành phố, giai đoạn 2021-2025 và các năm tiếp theo - Kế hoạch phát động phong trào thi đua thực hiện Chỉnh trang và phát triển đô thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
LIÊN KẾT WEB