Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Danh sách các văn bản pháp luật mới ban hành (cập nhật tháng 8 năm 2022)
Thực hiện đề nghị của Sở Tư pháp tại Văn bản số 3623/STP-PBGDPL ngày 05 tháng 8 năm 2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư phổ biến Văn bản số 2400/HĐPH của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương về việc phổ biến các luật mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 3. (Đính kèm Văn bản số 2400/HĐP và danh sách các Luật:  - Luật Thi đua, khen thưởng 2022;  ...
Quy chế quản lý hoạt động của tổ chức dịch vụ thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tại Văn bản số 2079/UBND-VX ngày 23 tháng 6 năm 2022,  Sở Kế hoạch và Đầu tư phổ biến Quyết định số 1155/QĐ-BHXH ngày 12 tháng 5 năm 2022 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quy chế quản lý hoạt động của tổ chức dịch vụ thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Theo đó, việc chuyển đổi Điểm thu từ Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn sang Đ...
Ngày hội Thành phố Hồ Chí Minh kỷ niệm 46 năm Ngày Thành phố Sài Gòn – Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí minh (2/7/1976 – 2/7/2022) và các hoạt động tôn vinh vai trò của gia đình trong đời sống xã hội
Ngày 15/6/2022 Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Kế hoạch số 1934/Kh-UBND về Tổ chức Ngày hội Thành phố Hồ Chí Minh kỷ niệm 46 năm Ngày Thành phố Sài Gòn – Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí minh (2/7/1976 – 2/7/2022) và các hoạt động tôn vinh vai trò của gia đình trong đời sống xã hội. Chương trình tổ chức nhằm tuyên dương, giáo dục về truyền thống xây dựng...
Thông báo tổ chức lớp đấu thầu cơ bản Tháng 07/2022
Thông báo đính kèm.
Góp ý Luật Đấu thầu (sửa đổi)
- Dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi); - Phụ lục Một số nội dung quan trọng của dự thảo.
LIÊN KẾT WEB