Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Ngày hội Thành phố Hồ Chí Minh kỷ niệm 46 năm Ngày Thành phố Sài Gòn – Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí minh (2/7/1976 – 2/7/2022) và các hoạt động tôn vinh vai trò của gia đình trong đời sống xã hội
Ngày 15/6/2022 Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Kế hoạch số 1934/Kh-UBND về Tổ chức Ngày hội Thành phố Hồ Chí Minh kỷ niệm 46 năm Ngày Thành phố Sài Gòn – Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí minh (2/7/1976 – 2/7/2022) và các hoạt động tôn vinh vai trò của gia đình trong đời sống xã hội. Chương trình tổ chức nhằm tuyên dương, giáo dục về truyền thống xây dựng...
Thông báo tổ chức lớp đấu thầu cơ bản Tháng 07/2022
Thông báo đính kèm.
Góp ý Luật Đấu thầu (sửa đổi)
- Dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi); - Phụ lục Một số nội dung quan trọng của dự thảo.
Thông tin cảnh báo đối với Công ty TNHH Hóa chất Bảo Minh AG
 “Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0317166004 cấp ngày 23/02/2022 của Công ty TNHH Hóa chất Bảo Minh AG là không có hiệu lực theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 69 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2021 của Chính Phủ về đăng ký doanh nghiệp.”  
Thông tin cảnh báo đối với Công ty Cổ phần Di sản Quốc tế Hồ Tràm
  “Công ty Cổ phần Di sản Quốc tế Hồ Tràm, Mã số doanh nghiệp: 0316035016 đăng ký lần đầu ngày 22 tháng 11 năm 2019 thuộc trường hợp bị giải thể doanh nghiệp quy định tại điểm c Khoản 1 Điều 201 Luật Doanh nghiệp năm 2014 (nay được quy định tương ứng tại điểm c Khoản 1 Điều 207 Luật Doanh nghiệp năm 2020), Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh đã có 05 (năm)...
LIÊN KẾT WEB