Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Thông tin cảnh báo giả mạo lừa đảo
“Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được thông tin phản ánh của Doanh nghiệp về việc nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoạt động và Công văn thông báo yêu cầu đi tập huấn quy định hoạt động trong công ty doanh nghiệp do Phó trưởng Phòng Đăng ký kinh doanh Nguyên Thanh Hùng ký (Số điện thoại 0925380575 với cước COD là 1.000.000 đính kèm)." Thông tin trên là giả mạo, Phòng đăng ký kinh doa...
Thông tin cảnh báo giả mạo lừa đảo
“Có người tên Hương ở Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư nói Sở Kế hoạch và Đầu tư đang có kế hoạch tập huấn Luật Đầu tư và quy định về Bồi thường; nói có người xuống tận nơi gởi tài liệu và thu tiền 1.8 triệu/bộ.” Theo đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư không thực hiện hoạt động nêu trên. Do đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo đến quý doanh nghiệp, người dân biết, tránh bị lừa đảo.  
Tham gia hưởng ứng chương trình truyền thông "Thành phố Hồ Chí Minh chào đón bạn - Welcome to Ho Chi Minh City"
Đính kèm file  
Thông báo thu hút chuyên gia, nhà khoa học của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022
File đính kèm
Sổ tay hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp
File đính kèm
LIÊN KẾT WEB