Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

CỔNG THÔNG TIN DOANH NGHIỆP – LẤY NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP LÀ TRUNG TÂM PHỤC VỤ
Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 9 đã có nhiều cải cách quan trọng với mục tiêu hoàn thiện khung khổ pháp lý về tổ chức quản trị doanh nghiệp đạt chuẩn mực của thông lệ tốt và phổ biến ở khu vực và quốc tế; thúc đẩy phát triển doanh nghiệp, thu hút vốn, nguồn lực vào sản xuất kinh doanh; góp phần nâng cao chất lượng môi trường kinh doanh. Hưở...
THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUA BƯU ĐIỆN – LẤY NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP, NHÀ ĐẦU TƯ LÀ TRUNG TÂM PHỤC VỤ
      Luật Đầu tư năm 2020 đã có nhiều cải cách quan trọng với mục tiêu hoàn thiện khung khổ pháp lý về tổ chức quản trị doanh nghiệp đạt chuẩn mực của thông lệ tốt và phổ biến ở khu vực và quốc tế; thúc đẩy phát triển doanh nghiệp, thu hút vốn, nguồn lực vào sản xuất kinh doanh; góp phần nâng cao chất lượng môi trường kinh doanh. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố, nhằm đảm bảo...
Báo cáo tình hình đầu tư và thu hồi vốn đầu tư ra nước ngoài đến ngày 31/12/2020
      Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng thông báo đường dẫn để thực hiện việc báo cáo tình hình đầu tư và thu hồi vốn đầu tư ra nước ngoài đến ngày 31/12/2020 (báo cáo trực tuyến) tại địa chỉ như sau: https://forms.gle/rJtUUHuh172njzVu9 Trường hợp cần thiết, đề nghị Nhà đầu tư gửi mail về địa chỉ anhthinh85@gmail.com/lvthinh.skhdt@tphcm.gov.vn để được hỗ trợ.   Trân trọng./.   File Công ...
Về việc mời tham gia Khóa tập huấn về thúc đẩy kinh doanh trực tuyến với Google
Văn bản đính kèm
THÔNG BÁO THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUA BƯU ĐIỆN
(Phòng Kinh tế đối ngoại – Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM) Thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ thực hiện phun thuốc khử khuẩn bắt đầu từ thứ Năm, ngày 17 tháng 6 năm 2021 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư. Sở Kế hoạch và Đầu tư xin thông báo sẽ tạm ngưng tiếp Quý khách đến liên hệ công tác trực tiếp tại Phòng Kinh tế đối ngoại cho đến khi có thông báo tiếp theo. Đối vớ...
LIÊN KẾT WEB