Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Thông báo về việc phun thuốc khử khuẩn phòng, chống dịch COVID-19
      Thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ thực hiện phun thuốc khử khuẩn vào sáng thứ Sáu, ngày 27 tháng 11 năm 2020 tại Phòng Đăng ký kinh doanh và Phòng Kinh tế đối ngoại.           Sở Kế hoạch và Đầu tư xin thông báo sẽ tạm ngưng tiếp Quý khách đến liên hệ công tác tại Phòng Đăng ký kinh doanh và Phòng Kinh tế đối ngoại trong thời gian nêu trên. Đối với...
Quyết định 4117/QĐ-UBND ngày 09/11/2020 về việc ban hành Kế hoạch thu hút chuyên gia, nhà khoa học của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020
Quyết định đính kèm
Triển khai bộ sản phẩm tuyên truyền nhằm thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2020 của Thành phố Hồ Chí Minh “Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị”
Thực hiện chương trình công tác Công Đoàn năm 2020, chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng thời tăng cường giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2020 của Thành phố Hồ Chí Minh “Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị”, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, người lao động tham gia thực hiện quy ...
Thông báo mở lớp đấu thầu cơ bản, đấu thầu qua mạng tháng 12/2020
Thông báo mở lớp đấu thầu cơ bản Thông báo mở lớp đấu thầu qua mạng
Thông báo nhận hồ sơ thi tuyển công chức năm 2020
Căn cứ Quyết định số 1086/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Kế hoạch thi tuyển công chức từ cấp huyện trở lên của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020 và Thông báo số 4626/TB-SNV ngày 04 tháng 11 năm 2020 về tuyển dụng công chức từ cấp huyện trở lên năm 2020 của Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông báo số 8400/TB-SKHĐT ngày 04 tháng 11 năm 202...
LIÊN KẾT WEB